SAFE Education: Mobility Trainer

0
37

Mobility Trainer är en praktiskt inriktad utbildning över två dagar.

Vi arbetar med begreppet rörlighet och besvarar frågorna när, vad, hur och varför.

Förklaringsmodellen bygger på beprövad erfarenhet, vetenskaplig evidens, anatomi och biomekanik.

Du får med dig nya verktyg och en enorm övningsbank som du direkt kan applicera i din vardag som tränare och ge dig fler möjligheter att hjälpa andra människor att utveckla sin fysiska förmåga. 

Läs mer och anmäl dig här: