SATS söker Nordic Category Purchaser – Retail

0
49
Om tjänsten
Ort:
Företag:
Sista ansökningsdag:
Kontakt:

“We will make the Nordic people healthier and happier.” SATSELIXIA:s mission är att varje dag sträva mot att göra Nordens befolkning hälsosammare och lyckligare.

SATSELIXIA ingår i Health & Fitness Nordic (HFN) som ägs av Altor (51 %) och TryghedsGruppen (49 %). Huvudägarna har en gemensam vision för den fortsatta utvecklingen av träningsbranschen i Norden.

SATSELIXIA i siffror 
-Omkring 160 träningscenter i Norden
-Mer än 8 000 medarbetare, vilket motsvarar cirka 2 000 heltidsanställda
-Omsättning: cirka 2,8 miljarder NOK
-22 miljoner besök under år 2017

SATS Inköpsavdelning är en nordisk funktion som tillhör den nordiska ekonomiavdelningen. Precis som andra nordiska funktioner inom SATS så arbetar inköp över alla de länder och juridiska enheter där SATS har verksamhet vilket för närvarande är Finland, Norge och Sverige.  Den nordiska inköpsfunktionen är en strategisk och taktisk inköpsorganisation som bistår både de andra nordiska funktionerna så väl som de lokala landsorganisationerna med inköpssupport och inköpskompetens.

Till vårt team söker vi nu en Nordic Category Purchaser – Retail med placering i Stockholm eller Oslo. I den här rollen är huvudfokus Retail (50-60%) men du kommer också ha ansvar för andra kategorier. Du samarbetar tätt med SATS nordiska retailavdelning och kommer ha en resande roll inom norden. Detta för att internt, hålla kontakt med lokala och nordiska budgetägare samt att externt, driva inköpsprojekt och upprätthålla en nordisk eller internationell leverantörsbas.

Ansvarsområden 
-Avtalsansvar för de leverantörer som ingår i kategorierna i enlighet med SATS kontraktsmallar.
-Ägarskap för prognosprocessen för Retail inköp på medel- och lång sikt samt kommunikationen av denna prognos till relevanta leverantörer.
-Löpande analys av både existerande och nya leverantörer och presentation av olika business case, marginal och lönsamhetsberäkningar.
-Säkerställande av att SATS Purchase to Pay process är korrekt uppsatt för den aktuella leverantören och att relevant data I SATS inköpssystem och andra system är korrekt uppdaterade.
-Etablering av en relevant och optimal försörjningsmodell för respektive leverantör och produktområde vilket potentiellt innefattar användande av tredjepartsleverantörer eller annan lämplig logistikmodell.
-Löpande utvärdering av leverantörer och uppföljning mot avtalade kontraktsvillkor och säkerställande att avtalade bonusar, kick-backs och marknadsbidrag efterlevs

Bakgrund 
-Mycket analytiskt lagd och hög kunskapsnivå och erfarenhet i de olika Microsoft office produkterna, speciellt excel.
-Minst 5 års erfarenhet från en inköpsmiljö inom retailindustrin, med fördel från en retail inom kläd/konfektion eller servicehandeln.
-En god förståelse och erfarenhet av olika logistiska modeller samt komplexiteten av att jobba i en multinationell miljö med flera länder, valutor och juridiska enheter.
-En god kommunikatör både internt och externt samt goda kunskaper i engelska som är språket för all nordisk kommunikation samt avtal.
-Med fördel en akademisk examen med focus på business administration, logistik eller inköp.

Låter det intressant? Välkommen med din ansökan senast den 20 augusti. Urval och intervjuer genomförs löpande med hänsyn till semestertider.