IKSEED

Ikseed är en mjukvaruplattform byggd för att ge träningsanläggningar möjlighet att ge sina medlemmar den bästa möjliga upplevelsen genom ett personaliserat och engagerande innehåll samt värdefulla, databaserade, analytiska insikter.

Målet är att hjälpa träningsanläggningar att använda digital teknik för att stärka kundrelationerna (och behålla dem längre som medlemmar) samt öka intäkterna i processen.

Genom att använda kunddata, finnas i mobilen och skapa personliga upplevelser för medlemmarna kommer de att vara mer aktiva, motiverade och stanna längre som medlemmar.

Klicka här för att boka en demo

Web: ikseed.io