Nyhetstips

Vi uppskattar alla tips kring nyheter som du tycker är värt för oss att rapportera om. Vi värderar alla inkomna tips efter om det för våra läsare är RELEVANT och skapar LÄSVÄRDE. Prickas dessa två kriterier in så är sannolikheten stor att vi väljer att publicera.

Kontaktuppgifter:

E-post: info@sweatybusiness.se 

Brian van den Brink: brian@sweatybusiness.se, Mobil: 0733 13 83 21