Kvix kvartalsrapport Q1 2023: Vikande trend bland användare och intäkter – lanserar samtidigt ny plattform

Kvix, streamingplattformen för hälsorelaterat innehåll, visar i sin kvartalsrapport för årets första kvartal en fortsatt negativ utveckling på viktiga nyckeltal som omsättning och betalande medlemmar. Samtidigt lanserar företaget en ny plattform – vahlery.com.

Sammandrag av de viktigaste siffrorna

Q1, januari – mars 2023

 • Nettoomsättning uppgick till 318 000 kronor (604 000 kronor)
 • Rörelseresultatet uppgick till -2,4 miljoner kronor (-4,2 miljoner kronor)
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -2,5 miljoner kronor (-4,2 miljoner kronor)
 • Medeltal anställda: 4 stycken (2022: 13 stycken)
 • Antal unika streamers: 32 stycken (77 stycken samma period 2022) –58 procent
 • Premiummedlemmar (betalande): 1 080 stycken (1 740 stycken samma period 2022) –38 procent
 • Totalt antal sändningar: 790 stycken (2022: 745 stycken) +6 procent

VD Patrik Knutsson:

”Omsättning sjunker jämfört samma period föregående år, främsta orsak är minskade intäkter från medlemmar med hänvisning till teknikbyte och minskad marknadsföring. Kostnader sjunker jämfört samma period föregående år, främsta orsak är minskad kostnad för marknadsföring och minskade personalkostnader.”

Knutsson fortsätter:

”Kvix genomgått en betydande omstrukturering. Vi har beslutat att outsourca utveckling och underhåll av våra plattformar, Kvix.tv och Vahlery. Detta steg gör det möjligt för oss att med högre flexibilitet anpassa våra resurser efter behov vilket innebär minskade operativa kostnader och ett effektivare sätt att arbeta.”

Väsentliga händelser under perioden

 • Beslut om utveckling av ny plattform, Vahlery.com
 • Patrik Knutsson tillträder som VD
 • Huvudägare beviljar rörelsekredit om 5 miljoner kronor

Väsentliga händelser efter perioden

 • Lansering av nya plattformen Vahlery.com

Kvix affärsmodell

Kvix affärsmodell består av två delar, där en är en prenumerationsbaserad plattform (Kvix.tv) och den andra är en plattform som möjliggör för kreatörer att prissätta sitt eget innehåll (Vahlery.com).

Kvix.tv

Medlemmar betalar en återkommande månadsavgift vilken för närvarande är på 149 SEK. Detta för att ta del av allt innehåll såsom livesändningar, bootcamps, föreläsningar och inspelat innehåll.

Vahlery.com

Affärsmodellen bygger på att kreatörer själva skapar och prissätter sitt innehåll. De kan välja att ta betalt i form av månadsprenumeration eller Pay-To-View för enskilda inlägg. Av intäkterna som genereras behåller kreatörerna 85% och resterande intäkter, det vill säga 15% tillfaller Kvix.

Patrik Knutsson:

”Utvecklingen av Vahlery startade i januari och har gått helt enligt förväntan. Vi är väldigt glada över hur väl samarbetet med vår utvecklingspartner fungerat och hur bra Vahlery som produkt har blivit. Den plattform som vi har skapat är helt i linje med vår vision om att ge kreatörer av olika slag frihet och möjlighet att på sitt sätt skapa, prissätta, dela och tjäna pengar på sitt innehåll. En första version av Vahlery lanserades i slutet på april och responsen från de första inbjudna till plattformen har enbart varit positiv. Basversionen kommer att vara färdigställd under maj och därefter skalas utvecklingsteamet ner och fokus övergår till marknadsföring av Vahlery.”

Här hittar du hela kvartalsrapporten.