F45 levererade under förväntan och bromsar in expansionstakten

Den 15 augusti rapporterade F45 Training sina intäkter för årets andra kvartal. Företaget levererade under sina egna projektioner och sänker förväntningarna för den närmsta framtiden då likviditetsproblem bromsar upp de tidigare så offensiva expansionsplanerna.

Väsentliga händelser under Q2 2022 jämfört med motsvarande kvartal 2021.

  • De totala intäkterna ökade med 12% till 30 miljoner USD.
  • Besöken ökade globalt med 5% till 7.3 miljoner (ökade i USA med 15%)
  • Antalet sålda franchiseavtal under perioden uppgick till 173 stycken. En siffra som påverkats negativt av att vissa finansieringsmöjligheter som F45 tidigare presenterat inte längre finns tillgängliga
  • Nettoantal nya studios: 92 stycken
  • Nettoförlust: -34.9 miljoner USD (2021: -30.5 miljoner USD)

Ben Coates, tillförordnad vd kommenterar:

”För tre veckor sedan presenterade vi flera viktiga strategiska anpassningar för bolaget. Som beskrivs där har vi implementerat en strategisk omorganisation och plan för att minska våra kostnader för att anpassa bolaget till rådande makroekonomiska förhållanden och nuvarande affärstrender. Vi är övertygade om att de är de rätta och bästa stegen för att prioritera lönsamhet och generering av kassaflöde på kort sikt och positionera F45 för en stark och hållbar tillväxt på lång sikt.”

F45 hade tidigare säkrat 250 miljoner USD i kreditfinansiering, öronmärkt för att stödja utvecklingen av nya franchiseavtal i USA. Företaget meddelar nu att denna finansiering inte kommer att finnas tillgänglig.