Fortsatta problem för F45 – aktiekursen rasar och företaget avnoteras från börsen

Aktiepriset för F45 Training har sjunkit med 75 procent efter att det franchisedrivna träningskonceptet meddelade planer på att avnoteras från New York Stock Exchange (NYSE). Totalt har företagets aktie minskat med 92 procent under året – vilket värderar företaget till 88 miljoner dollar.

F45 Training hade redan fått en varning från NYSE om att det för närvarande inte uppfyller börsens fortsatta noteringsstandarder, på grund av att det ligger efter med sina offentliga rapporteringar och aktiepriset ligger under 1,00 dollar per aktie under en sammanhängande 30-dagarsperiod.

I ett uttalande där F45 meddelade planerna på avnotering sa de att detta skulle vara det bästa sättet framåt, eftersom det skulle innebära kostnadsbesparingar och mindre tid spenderad på att uppfylla kraven för att vara ett noterat företag.

”Företagets fortsatt låga handelsvärde och det resulterande låga handelspriset påverkar dess förmåga att skaffa kapital från allmänna marknaderna, använda sina värdepapper som transaktionsvillkor på ett effektivt sätt eller väcka intresse från institutionella investerare eller marknadsanalytiker.”

”Trots bristen på dessa fördelar står företaget inför alla betydande årliga kostnader och indirekta kostnader som är förknippade med att vara ett publikt företag. Genom att avnoteras kommer företaget inte längre vara skyldigt att betala dessa betydande kostnader och kommer att uppleva betydande kostnadsbesparingar.”

”Vi tror också att minskningen av tid som dess ledning och anställda ägnar åt att följa kraven som gäller för rapporterande företag enligt Securities and Exchange Commission (SEC) kommer att göra det möjligt för dem att fokusera mer på att driva företagets verksamhet, stärka relationerna med franchisetagare och leverantörer samt öka aktieägarvärdet. Företaget kommer fortsätta att fokusera på långsiktig tillväxt, men utan distraktionen av kortsiktiga finansiella resultat och aktieprisrörelser.”

Vid F45:s börsintroduktion i juni 2021 värderades bolaget till 1,4 miljarder dollar.