Actic förvärvar norska Asker Treningssenter

Actic har tecknat avtal om att förvärva Asker Treningssenter AS som driver tre träningscenter i Asker, Norge, med totalt omkring 5 000 medlemmar och en omsättning på runt 40 miljoner kronor med god lönsamhet. 

– ”Asker Treningssenter driver tre mycket attraktiva anläggningar i sin geografi och ger oss en starkare plattform på den norska marknaden. Vi kommer flytta vårt regionala huvudkontor till Asker som blir en viktig huvudanläggning med en stark PT verksamhet. Asker Treningssenter har ett brett och välutvecklat erbjudande som vi kan utveckla ytterligare i Norge, och bygga vidare på inom koncernen”, säger Christer Zaar, VD Actic.

Asker Treningscenter omsätter närmare 40 miljoner kronor på årsbasis och bedöms framöver att bidra positivt till Actic-koncernens EBITDA-marginal.

– ”Vi har under 10 år utvecklat Asker Treningssenter till en väldigt bra verksamhet, och det är nu rätt tid att lämna över till en större etablerad aktör som har samma inriktning. Vi ser att våra medlemmar kommer att komma in i ett bra sammanhang då erbjudandet breddas, samtidigt som våra fantastiska medarbetare får en möjlighet att utvecklas i en större koncern”, säger Leif Nilsen och Jan Johannessen, huvudägare i Asker Treningssenter.

Övertagande av de tre anläggningarna sker per 1 december 2018.

– ”Förvärvet ska ses som ett led i Actics tillväxtstrategi och stärker vår plattform i Norge. Vi ser en hög aktivitet när det gäller branschens konsolidering som påskyndas av en tilltagande digitalisering”, säger Christer Zaar, VD Actic.