Hälsocertifierade byggnader och kontor

Foto: Skanska

Vi åker bil till jobbet, vi sitter, vi äter lunch. Och sedan sitter vi igen tills det är dags att gå hem. Det är först på senare år som forskningen på allvar har kunnat visa hur stillasittandet inomhus påverkar oss. Och nu börjar byggherrar och arkitekter ta med sig kunskapen när de bygger nya arbetsplatser. 

Mai-Lis Hellénius är professor vid Karolinska Institutet och leder sedan snart 10 år landets enda landstingsfinansierade livsstilsmottagning vid en hjärtklinik. Hon ser en tydlig trend de senaste åren.

–   Vi har pratat länge om hur viktigt det är med vardagsmotion, att inte sitta stilla för länge. Men det är först de senaste åren som vi tack vare ny forskning ser hur viktigt det är.

Faktum är att sittandet är en lika stor hälsofara som rökning. ”Sitting is the new smoking” är ett provokativt uttalande som har visat sig stämma obehagligt väl.

–   För varje timme som vi som vuxna sitter still framför en skärm förkortar vi våra liv med 22 minuter. Att jämföra med ett paket cigaretter om dagen.

Frågan är vad vi kan göra? Mai-Lis Hellénius menar att arbetsplatsen kan vara nyckeln. Forskning visar att arbetsplatser som inbjuder till vardagsrörelse leder till bättre effektivitet, bättre självkänsla och mindre depressioner. Och det behövs inga gym i källaren eller inhyrda PT:ar för att få effekt. Det är de små, vardagliga rörelserna som gör störst skillnad.

–   Att ta småpauser, en bensträckare, stå vid skrivbordet, säger Mai-Lis Hellénius.

Hon menar också att cheferna har ett stort ansvar för att föregå med gott exempel. Boka in promenadmöten, möblera på arbetsplatserna, få in ståbord i mötesrummen, en rutin för att höja borden varje dag.

–   Allra bäst blir det förstås om man har haft hälsan som utgångspunkt när man börjar planera arbetsplatser. Om vi bygger in förutsättningar för rörelse blir det enklare – till exempel genom att låta trapporna få en framträdande plats och gömma undan hissarna. I dag är det ofta tvärtom.

Mai-Lis Hellénius tror att certifieringar av byggnader kan vara rätt väg att gå. Genom att göra hälsosam design mer attraktiv för företagen som vill satsa på employer branding, ökar byggherrarnas incitament att tänka nytt. Och faktum är att det redan i dag finns en internationell certifiering. Den heter WELL Building Standard och växer snabbt, inte minst på den amerikanska marknaden. Certifieringen är den första i sitt slag som fokuserar enbart på hälsa och välbefinnande för människor i byggnader.

WELL standarden utgår från sju koncept som påverkar vår hälsa: luft, vatten, ljus, ljud, kost, motion och välbefinnande. Castellum kommer i Eminent att ha ett extra fokus på de tre sistnämnda. Certifieringen görs av en tredje part.

Än så länge har WELL-certifieringen inte nått Sverige men Maj-Lis Hellénius tror att det inte dröjer länge innan svenskarna får upp ögonen för liknande initiativ.

Men det händer saker även på den svenska marknaden. Skanska är ett av de fastighetsföretag som har börjat inse vikten av att låta hälsoperspektivet vara i fokus.

Sofia Ekerlund, marknadsansvarig på Skanska i Öresund, berättar att de just nu projekterar en ny fastighet där arkitekterna har fått i uppgift att rita ett hus där trapporna ska få en framträdande plats.

–   Skanska har historiskt arbetat mycket med säkerhet. Nu utökar vi det tänkandet – arbetsplatserna ska bidra till bättre hälsa på sikt. Då måste vi utforma dem på ett annat sätt.

Parallellt med planeringen av den nya fastigheten bedriver Skanska Öresund ett pilotprojekt där de testar på sig själva hur enkelt – eller svårt – det är att göra en helt vanlig arbetsplats mer hälsosam. För så är det ju – de allra flesta kontorsfastigheter står ju färdiga.

–   Just nu tar vi reda på hur människorna rör sig i huset.

Redan nu, efter några månader, har flera märkt av en förändring. Vilopulsen har gått ner. Det är lättare att ta trapporna ända upp.

–   Tanken med pilotprojektet är att få kunskap som vi sedan kan implementera i verkligheten. Vi märker att många av våra kunder är jätteintresserade av kopplingen mellan hälsa och arbetsplatsens utformning, och det finns stora vinster att göra. Vi kan jobba längre, sjukskriva oss mindre och må bättre, säger Sofia Ekerlund.

5 tips: Bygg in rörelsen på arbetsplatsen

  1. Sadelstolar eller medicinbollar stimulerar balans och muskler.
  2. Höj- och sänkbara bord är ett enkelt sätt att uppmana till stående. Inför som rutin att någon höjer alla bord i samband med kvällsstädningen. Då inbjuds alla att börja sin arbetsdag stående.
  3. Ta trapporna – alltid.
  4. De flesta möten med max fyra personer fungerar utmärkt att ha gående.
  5. Lägg alltid in en bensträckare 20 minuter in i mötet.

Källa: Karolinska Institutet