Casall fasar ut farliga kemikalier: ”kunderna förväntar sig detta utav oss”

Casall har jobbat aktivt med substitution av farliga kemikalier i många år och ser detta som en viktig del i hållbarhetsarbetet.

– Hållbarhet är för oss på Casall Professional en självklarhet. Vi blir extra glada extra glada när vår Sustainability & Quality Manager Maria Anderson Roussakis får gå in på djupet gällande utfasning av miljöfarliga och hälsovådliga kemikalier i en välgjord och nyligen publicerad intervju med RISE, säger Stuart Lascelles, Head Of Sales and Marketing Casall PRO and Matrix Fitness.

– I dag har vi ett otroligt brett spann av produkter. Allt från hantlar och maskiner till kläder. Det handlar om väldigt många olika typer av produkter och material. Därmed finns det många olika riskkemikalier att ta i beaktning, säger Maria Anderson Roussakis i intervjun med RISE.

Metaller och plaster utgör största riskerna

Metaller och plaster är två av de material som Casall ser störst risker med. I metallerna finns det bland annat risk för bly och kadmium, och i plaster kan det till exempel förekomma ftalater. Ftalater är en grupp ämnen som används som mjukgörare. Dessa kemikalier kan finnas i tryck på kläder, gymbollar och träningsmattor. Vissa ftalater är hormonstörande och kan påverka fertiliteten negativt. EU har reglerat användningen av vissa ftalater, men inte alla. 

– Vi har jobbat mycket med att ersätta ftalater. Även PFAS har vi jobbat med att fasa ut. Det arbetet inleddes 2015, och är i hamn sedan en tid tillbaka. Vi har också valt att fasa ut epoxylim som kan vara hälsovådligt för medarbetarna i produktionen, säger Maria Anderson Roussakis.

När det inte finns heltäckande lagstiftning för en grupp av farliga ämnen, som i fallet med ftalater, sätter Casall upp egna krav för att undvika hela gruppen. Maria Anderson Roussakis ger en inblick i arbetet: 

– När vi hör av oss till en leverantör och vill ta fram en ny produkt skickar vi med en lathund som visar de största riskgrupperna av kemikalier per material, för att påminna om vilka kemikalier vi inte vill ha i våra produkter. Lathunden har tagits fram av en extern ämnesexpert och är baserad på vår lista över reglerade kemikalier som går utöver vad lagen kräver. Den listan är närmare 50 sidor lång. Lathunden ger leverantören möjlighet att göra rätt från början på ett enklare sätt. 

Viktigt för kunderna

Maria konstaterar att det finns en affärsrisk med att använda farliga kemikalier, både ur ett legalt perspektiv och ur ett kundperspektiv. 

– Det skulle utan tvekan finnas en affärsmässig risk om vi inte var så noga med att undvika hälsoskadliga kemikalier. I en ny kundundersökning säger våra kunder att kemikalier är en av de viktigaste sakerna för oss på Casall att ligga i framkant inom vad gäller miljömässig hållbarhet. De förväntar sig det här av oss.

Läs hela intervjun med Maria här.