SATS kvartalsrapport Q3 2021 – Rekordartad återhämtning!

SATS CEO, Sondre Gravir. Foto: Anita Arntzen

Idag presenterade SATS resultatet för Q3 2021. Där meddelar de att de lämnar ett kvartal med den starkaste medlemstillväxten i SATS historia. Under tredje kvartalet 2021 växte medlemsbasen med rekordhöga 41 000 medlemmar (7 %) jämfört med 1 000 under tredje kvartalet 2019.

Vidare meddelar SATS att vid utgången av oktober är medlemsbasen redan tillbaka till nivåerna före pandemin. De ser också att deras medlemmar är ännu mer aktiva än före pandemin, med fler besök per medlem än under tredje kvartalet 2019.

– ”Återhämtningen har gått snabbare än väntat. Medlemsbasen är helt återställd och den underliggande tillväxten i medlemsbesök, avkastning och andra intäkter är alla mycket positiva. SATS-organisationen är full av energi och redo att göra ännu fler människor friskare och gladare”, säger Sondre Gravir, vd för SATS.

Alla klubbar har varit öppna under kvartalet, olika covid-19-restriktioner har varit i kraft i delar av kvartalet, men inga restriktioner påverkar SATS verksamhet vid utgången av kvartalet.

Under pandemin har det funnits osäkerhet kring eventuella strukturella förändringar för vår bransch och medlemsvanor. Nu, några månader efter att de flesta restriktioner hävdes, ser vi att medlemsvanor och demografi är i stort sett oförändrade. Vi ser också att pandemin lyfte fram vikten av att leva en hälsosam livsstil.

– ”Fokus på hälsa och välbefinnande har blivit viktigare för människor under pandemin. Människor återvänder till våra träningsanläggningar och de är ännu mer aktiva än före pandemin. Vi har investerat avsevärt i tillväxt under pandemin genom att öppna 22 nya klubbar under 2020 och hittills under 2021 och har redan bekräftat 17 nya öppningar under de kommande månaderna och in i 2022. Dessutom investerar vi i våra digitala tjänster med lanseringen av Mentra by SATS för att nå ännu fler och hjälpa dem att få en aktiv livsstil, avslutar Sondre Gravir.

Läs hela rapporten här.