Actic Norge satsar på garantilön för personliga tränare

Träningskedjan Actic genomförde förra året ett pilotprojekt i Norge för att hitta den framtida lönemodellen för personliga tränare. Nu är projektet utvärderat och svaret klart. Norske produktchefen Magnus Johansen är nöjd, men efterlyser ett branschsamarbete för att hitta en gemensam branschstandard – en gemensam nivå på garantilönen.

– Vårt mål med pilotprojektet var att vi ville göra det säkrare att börja arbeta som PT. Som en av de största kedjorna har vi en skyldighet att aktivt utveckla och utmana – och se till att PT-yrket lyfts upp och framåt, säger Magnus Johansen.

Han tillägger att de med projektet även ville stödja de relativt nya utbildningskraven som finns i Norge.

– Det måste ska vara attraktivt att vara PT, och sedan måste vi vara en attraktiv arbetsgivare med en lönemodell som passar fler. Det finns många begåvade personer som har en utbildningsbakgrund som är perfekt för att arbeta som PT, men som kanske inte har vågat ta steget på grund av brist på säkerhetsnät, när lönerna har varit 100 procent provisionsbaserade, fortsätter Johansen.

Den nya modellen bygger på fyra olika PT-nivåer vad gäller pris, beroende på individens utbildningsbakgrund och erfarenhet. Dessutom har Actic lagt på en garantilön som säkerställer att tränaren garanteras en viss grundinkomst.

Johansen betonar att denna modell kan hysa både PTs som ”vill köra på” och tjäna 700 000 per år och de som är mer trygghetssökande.

– Alternativet med ett ordinarie fast lönesystem skulle också innebära att topparna måste dras ner och du kan förlora dem som verkligen vill satsa. Det är därför vi har satsat på ett garantilönesystem. Vi har uppgraderat vårt bonussystem i samma process, så det finns egentligen ingen gräns för vad du kan tjäna, fortsätter Magnus.

– Vi vill gärna sitta tillsammans med de andra aktörerna på marknaden för att hitta någon slags branschnorm för garantilön för PTs, men tyvärr har vi bara fått ett svar från andra kedjor. Vi tycker att detta är tråkigt eftersom vi vill att detta ska lyftas upp på en strategisk nivå och lösas branschfråga. Vi måste komma överens om hur man gör PT till ett attraktivt yrke, oavsett om du arbetar för oss eller konkurrenten, påpekar han.

Inom Actic gäller endast fast anställning. Johansen påpekar att pilotprojektet gav fler sökande och dessutom sökande som var bättre kvalificerade.

Finns det några negativa sidor?

– Det är sant att när du sätter en garantilön i botten så innebär det en risk för oss som arbetsgivare, men det är inte i första hand något negativt: Det kräver att vi som arbetsgivare i större utsträckning måste hjälpa tränare lyckas. Jag tror att det är ett bra incitament för oss som arbetsgivare – en win-win för både tränare och oss.

Anställer ni endast heltidstränare?

– Vi vill främst ha heltidstränare eftersom vi vet att det särskilt krävs mycket fokus under de första tre månaderna. Då är det svårt att ha ett jobb eller studier bredvid. Vi vet av erfarenhet att de som blir framgångsrika är de som kör fullt ut, avslutar Magnus Johansen.