Utbildning: Strategi och affärsmodell för gym – 8-9 oktober

KlubbSverige har tagit fram en ny utbildning, ”Strategi & affärsmodell för gym”, tillsammans med Johan Nilsson, fd konsult på McKinsey, tidigare strategiansvarig på SATS och numera vd för Barry’s Bootcamp Nordic. Under två dagar kommer deltagarna djupdyka i hur de kan skapa en affärsplan som hjälper deras verksamhet att bli bäst på den lokala marknaden.

Johan Nilsson

Ökad lokal konkurrens, långvarig prispress, begränsad likviditet, utmaning att behålla kunder, hög personalomsättning, minskad lönsamhet. Känner ni igen er? Förmodligen är det är faktorer som helt eller delvis är en del av er dagliga verksamhet. Men träningsbranschen unik med dessa utmaningar?

Nej. Vi är inte unika med dessa utmaningar. Alla företag behöver ha en strategi för hur verksamheten ska ta sig framåt. Det finns många olika metoder och tillvägagångssätt att använda för att sätta dig på rätt spår. Med rätt insikt bestämmer du morgondagen idag. Därför har KlubbSverige, i samarbete med Johan Nilsson tagit fram denna strategi- & affärsmodellsutbildning.

”Don’t skate to where the puck is…skate to where the puck will be.”
Wayne Gretzky

Du lär dig grundläggande affärsstrategi, ta del av verkliga exempel från träningsbranschen och andra branscherlära dig nya verktyg och modeller som stöd för strategiutveckling och utveckla en strategiplan för din verksamhet för ökad konkurrenskraft. Vi kommer diskutera hur ni på bästa sätt kan positionera er i er lokala marknad – det vill säga hur ni ska förhålla er till era konkurrenter. Till exempel om ni behöver förändra ert utbud, hur ni erbjuder produkten träning, om ni har rätt pris och om ni har rätt kompetens i verksamheten.

Vi kommer bland annat beröra följande punkter:

•  Grundläggande affärsstrategi
•  Strategiprocess vs affärsplan
•  PEST-Analys
•  Porters konkurrensstrategi och positionering
•  Analys av affärsmodell
•  Övergripande strategiplan och affärsplan

Denna utbildning vänder sig i första hand till dig som på något sätt är involverad i att leda verksamheten och vill bygga på dina kunskaper i affärsplanering och strategiska verktyg och modeller. Företagsledningen eller personer som är involverade i företagets ledningsarbete.

Läs mer och anmäl dig här