Gästkrönika: ”Fitnessindustrins tredje cirkel”

Foto: Twiik

Detta är en gästkrönika skriven av Anders Gran, VD hos Twiik.

Potentialen i digitala verktyg och kanaler för gym och personliga tränare att ta hand om, stödja och vägleda sina kunder börjar nu accepteras även av de mest inbitna traditionalisterna inom fitnessindustrin.

Viktiga skandinaviska spelare som SATS, Nordic Wellness och fler investerar i att erbjuda sina medlemmar en rikare onlineupplevelse. Men varför bara medlemmar?

Oberoende tränare och influencers har utnyttjat denna möjlighet och använder sig redan av en bredare approach (av naturliga skäl; de har inte medlemmar) — men gym och klubbar har samma möjlighet att öppna sina tjänster också för icke-medlemmar. Tänk samma freemium-typ av modell, som använts i digitala affärsmodeller under snart ett decennium.

I stället för att fokusera all kraft på vad som händer inom klubbens fyra väggar eller bland de befintliga medlemmarna finns det många skäl till varför en klubb bör tänka i expansionskretsar.

För att ge lite kontext har jag skapat en enkel modell över hur man kan rikta in sig på olika cirklar (eller målgrupper om man vill) med digitala tjänster och produkter.

Tänk i cirklar: Medlemmar på klubben är den första cirkeln, sen går det utåt.

Första cirkeln: Din klubb och dess medlemmar


Detta är naturligtvis det första stoppet där klubbarna blir kunniga just nu. Det finns gott om värde som ska skapas och pengar som kan göras genom att helt enkelt fokusera på digital försäljning eller mervärde för klubbmedlemmarna;
– Onlinetjänster för medlemshantering och klubbkommunikation
– Wellness Online-medlemskap
– Gyminstruktioner och hjälp med fjärrträning
– Personlig träning
– Medlemstävlingar baserade på aktivitet

Andra cirkeln: din klubbs vänner och medlemmarnas vänner


Inom en klubbs geografiska räckvidd finns det många potentiella kunder som kanske inte är relevanta som medlemmar just nu eller ens i framtiden.
– Använd lokal relevans och erkännande för att erbjuda online-medlemskap eller produkter
– Erbjud online företagshälsa och anställdas bootcamp online med tillgång till gymmet även för icke-medlemmar
– Bygg en cirkel av prospektmedlemmar genom klubb-agnostiska träningsgrupper online

Tredje cirkeln: Världen

Möjligheten med försäljning online är global. På riktigt. Konkurrensen är hård och bruset på marknaden är enormt, men skalan är nära oändlig om du lyckas ta fram ett koncept som flyger utanför din lokala räckvidd.
– Skapa Digitala Bootcamps, Online-medlemskap och marknadsför öppet på sociala medier
– Bygg produkter som endast finns online och använd specifik prissättning
– Gör inte detta med förväntan att detta kommer att generera traditionella medlemmar

Definitionen av gränserna för den tredje cirkeln är mycket individuell. Varje klubb eller tränare måste ta hänsyn till sina respektive styrkor och möjligheter och också välja vilka konsumenter de ska rikta in sig på. Ta Sverige som exempel, nära 80% av potentiella målgrupper är inga gymmedlemmar — men denna grupp inkluderar naturligtvis flera subgrupper och individer med mycket olika drömmar och lika varierande skäl för att inte vara gymmedlemmar. Genom att aktivera bara en liten del av denna stora grupp skulle varje klubb eller fristående tränare kunna bygga ett starkt företag.

Så varför gör inte alla det då?


När man talar med klubbar och kedjor anses den tredje cirkeln ofta vara ett riskfyllt territorium. Vilket man kan förstå. Förändring gör ont och kräver investeringar. Naturligtvis kommer många experter inom den traditionella fitnessindustrin att råda dig att vara försiktig. Detsamma gällde när butikskedjorna började ta sina varor online i början till mitten av 2000-talet.

Det finns många lärdomar som kan dras från detaljhandeln specifikt. Även kedjor med mycket stor räckvidd genom sitt nätverk av butiker (ta H&M som exempel) blir allt mer beroende av e-handel för att kunna konkurrera. I detaljhandeln är det också tydligt att de ursprungliga marknadsledarna inte var de som fångade online-möjligheten först eller till och med näst först.

Fitnessbranschen kommer inte att vara annorlunda!

Att vänta är dock inte ett särskilt attraktivt alternativ. Den öppna marknaden och konsumenterna börjar redan bygga sin egna infrastruktur av tjänster för att träna — och det inkluderar inte alltid en specifik klubb som centrum eller till och med som en del av planen. Freeletics-appen, som fokuserar på att erbjuda träningspass och online coaching som inte kräver ett gym eller gymutrustning har mer än 36 miljoner registrerade användare, tjänster som ClassPass som gör att du kan göra (fitness-) klubbhopping expanderar snabbt globalt. Detta flyttar uppenbarligen kundlojalitet utanför specifika klubbar eller kedjor. Allt detta är möjligt tack vare att de löser ett kundbehov.

Slående sammanhanget är att konsumentvänliga appar och rena onlinetjänster hotar att de springa om branschens befintliga aktörer om de inte börjar lägga arbete på att bygga en hållbar digital affärsverksamhet.

Visst, det kommer säkerligen att finnas en marknad för människor som älskar gymmets vibe, de sociala aspekterna av att delta i gruppträning och det fysiska mötet med sin tränare — precis som det finns människor som behöver eller vill besöka fysiska butiker för att shoppa.

Lika säkert kommer antalet av dessa att minska i proportion precis som de har gjort inom detaljhandeln när alternativen växer, tekniken går framåt och användarupplevelsen online förbättras och såklart när nya målgrupper inkluderas.

Ett av de svåraste hindren att komma över för gym och tränare med en befintlig verksamhet är att komma igång. Klubbar måste identifiera hur e-handel påverkar deras verksamhet och hur det kan bli en integrerad del affären. Möjligheter spänner över alla cirklar och utgångspunkten kan mycket väl vara att börja med att sälja fysiska medlemskap online, erbjuda personlig träning online eller börja sälja online bootcamps till medlemmar. Det finns få färdiga formler.

Nyckeln är som alltid att våga.

. . . . . . . . . . . . . . .

Anders Gran

Skrivet av: Anders Gran, VD Twiik

Kontakt: Anders@twiik.me

Kort om oss: WellnessTech Labs levererar teknik till olika aktörer inom Wellness- och Fitnessindistrin. Främst genom tjänsten Twiik som är en marknadsplats och ett coachingverktyg kombinerat. Genom oss kan gym och tränare erbjuda existerande och nya kunder digitala träningstjänster som till exempel program, kurser och individuell onlinecoaching. Vårt fokus ligger i att ge slutkunden den upplevelse de förväntar sig av en konsumenttjänst, samtidigt som vi ger tränaren möjlighet att ta sitt koncept ut i en större värld och bygga sin egna community i appen.

Mer än 1.4 Miljoner träningspass har registrerats i tjänsten och tusentals och åter tusentals chattar mellan coacher och användare har ägt rum. Målet är inte att ersätta traditionell coaching och personlig träning, utan istället att förlänga den och göra den tillgänglig för en bredare publik på ett sätt som kunderna förväntar sig.