Så gick det för gymkedjorna 2021 – utmanande tider i spåren av pandemin

2021 var året då pandemieffekten på riktigt syntes i gymkedjornas räkenskaper. De flesta stora gymkedjorna levererade negativa resultat, men är trots svårigheterna optimistiska kring framtiden.

Sweaty Business har i denna artikel sammanställt Sveriges största gymkedjors (sett till omsättning) ekonomiska resultat för räkenskapsåret 2021.

Friskis representeras i denna sammanställning av föreningarna i Stockholms- respektive Göteborgsområdet.

Kommentarerna (och siffrorna) är hämtade från företagens årsredovisningar.

1: SATS Sverige

Bildkälla: SATS
 • Omsättning: 1,256 miljarder kronor vs. 1,317 miljarder kronor år 2020 (-5%)
 • Rörelseresultat: -23,5 miljoner kronor år 2021 vs 9,4 miljoner kronor år 2020 (-348 %)
 • Soliditet: 11,8 % (2020: 37,8 %)
 • Medeltal anställda: 819 (2020: 607)
 • Antal klubbar: 88 st
 • Antal medlemmar: 229 000 st
 • VD: Linda-Li Cederroth
 • Web: sats.se
 • Fokusregioner: Stockholm, Göteborg och Malmö. Kedjan är även verksamma även i Norge, Danmark och Finland.

Kommentarer:

 • Under 2021 fusionerades Sats med bolaget Gåshaga Gym och Friskvård AB, vilket innebar att ett nytt gym tillkom i samband med denna affär. Dessutom öppnade företaget tre helt nya träningscenter under perioden.
 • Om framtiden siade SATS i årsredovisningen följande: ”Efterfrågan på träning och hälsofrämjande tjänster ökar och marknaden bedöms fortsatt växa under 2022. Personlig träning visar en stark utveckling och trenden är att försäljningen av dessa tjänster kommer att fortsätta öka”.

2: Nordic Wellness

Magnus Wilhelmsson, vd & grundare Nordic Wellness
 • Omsättning: 1,233 miljarder kronor vs. 1,149 miljarder kronor (+7 %)
 • Rörelseresultat: -36,2 miljoner kronor vs 11,2 miljoner kronor (-423 %)
 • Soliditet: 8,61% (14,12 %)
 • Medeltal anställda: 750 (643)
 • Antal klubbar: 264 st
 • Antal medlemmar: 361 000 st
 • VD: Magnus Wilhelmsson
 • Fokusregioner: Klubbar utspridda i stora delar av landet från Trelleborg till Umeå
 • Web: nordicwellness.se

Kommentarer:

 • Bolaget förvärvade under året tre bolag: Alingsås Hälsostudio Holding AB (med helägda dotterbolaget Alingsås Hälsostudio AB), iGym AB (Alingsås) samt Nordic Padel AB som bedriver padelverksamhet under varumärket Nordic Wellness Padel AB.
 • Bolaget inkråmsförvärdes en klubb i Bollebygd.
 • 16 klubbar öppnades under året samt en klubb som stängdes
 • Moderbolaget har under innevarande år upphandlat en långsiktigt tryggad finansiering för koncernens verksamhetoch dess planerade fortsatta utveckling.
 • ”Bolaget och koncernen förväntar sig en stabil utveckling under kommande år då marknaden för såväl hälsa som friskvård fortsatt bedöms öka. Nordic Wellness har en stark marknadsposition och efter lättade restriktioner under hösten 2021 har såväl gamla som nya medlemmar hittat till våra klubbar”.

3: STC

 • Omsättning: 530,6 miljoner kronor vs. 306,3 miljoner kronor (+73 %)
 • Rörelseresultat: -36,2 miljoner kronor vs 1,4 miljoner kronor (-2 738 %)
 • Soliditet: 16,5 % (26,2 %)
 • Medeltal anställda: 274 (211)
 • Antal klubbar: +200 st
 • Antal medlemmar: Ingen uppgift
 • VD: Anders Carlbark (tillträdde 2022)
 • Fokusregioner: Klubbar utspridda i stora delar av landet från Ystad i söder till Åre i norr
 • Web: stc.se

Kommentar:

 • Förvärvade under 2020 träningskedjan Puls & träning Sweden AB med 94 klubbar, varav 72 i Stockholmsregionen.

4: Actic Sverige

Jens Danerhall, Country Manager Actic Sverige
 • Omsättning: 514 miljoner kronor vs. 615,8 miljoner kronor (-17 %)
 • Rörelseresultat: -42,8 miljoner kronor vs -4,2 miljoner kronor (-917 %)
 • Soliditet: 12 % (25,6 %)
 • Medeltal anställda: 453 (480)
 • Antal klubbar: 121 st
 • Antal medlemmar: 133 469 st
 • Country Manager: Jens Danerhall (tillträdde 2022)
 • Fokusregioner: Rikstäckande kedja med sina starkaste fästen i medelstora städer såsom Örebro, Uppsala, Linköping m. fl. Verksamma även i Norge och Tyskland.
 • Web: actic.se

Kommentarer:

 • ”Vikten av hälsa och fysiskt välmående har fått ytterligare fokus i samband med pandemin, Pandemin har dock medfört en regression i marknaden. Förväntan på marknaden är att efter pandemin åter se en tillväxt med fler gym samt en ökning av alternativa träningsutbud för konsumenten såsom löpklasser, onlineträning etc. Detta medför att medlemstillväxten i gymbranschen förväntas öka men med konkurrens av andra produkter till konsumenter och företag under de senaste åren har utvecklats, exempelvis personlig träning, personlig träning i grupp, olika onlinekoncept samt olika typer av träning utomhus. Actic är väl positionerade för att öka andelen tilläggstjänster av omsättningen samt etablera en starkare relation med medlemmarna via digitala lösningar som Actic-appen, lojalitetsprogram mm.
 • Utvecklingen har medfört en konsolidering av marknaden som bedöms fortgå under kommande år. Actic, som till stor del är fokuserade på gymdrift i simhallar, tar del av konsolideringen och ser löpande över möjligheten till förvärv av mindre aktörer på marknaden”.

5: Fitness24Seven

Christian Ask, grundare och ägare Fitness24Seven
 • Omsättning: 417,7 miljoner kronor (obs. endast 8 månader, 202105–202112) vs. 640,3 miljoner kronor (12 månader)
 • Rörelseresultat: 28,1 miljoner kronor (8 mån) vs 56,4 miljoner kronor (12 mån)
 • Soliditet: 40,1 % (51,8 %)
 • Medeltal anställda: 295 (294)
 • Antal klubbar: ca 170 i Sverige (+250 i koncernen), verksamma även i Norge, Finland, Colombia och Thailand
 • Antal medlemmar: Ingen uppgift
 • VD: Magnus Frennmark
 • Fokusregioner: Rikstäckande
 • Web: fitness24seven.se

Kommentarer:

 • Koncernen har under året gått från brutet räkenskapsår (maj-april) till räkenskapsår kalenderår.
 • Då räkenskapsåret 2021 endast består av 8 månader, där årets normalt sett tre starkaste försäljningsmånader saknas, är både omsättning och vinst starkt reducerad jämfört med tidigare år.
 • Under november och december 2021 uteblev förväntad tillväxt då rädslan för Omicron ledde till frysningar och uppsägningar av medlemskap. Dessa två månader avvek mest från budget och påverkade resultatet kraftigt.
 • Aviserad prisökning under 2022 för att bibehålla lönsamheten med reducerad medlemsbas och stark inflation. Företagets bedömning är att de redan under 2022 kommer vara tillbaka till resultatnivåerna innan pandemin.

6: Medley

 • Omsättning: 303,3 miljoner kronor vs. 308,9 miljoner kronor (-2 %)
 • Rörelseresultat: -14,8 miljoner kronor vs -2,1 miljoner kronor (-618 %)
 • Soliditet: 14,9 % (12,8 %)
 • Medeltal anställda: 235 (234)
 • Antal klubbar: +20 bad- och motionsanläggningar
 • Antal medlemmar: Ingen uppgift
 • VD: Daniel Almgren
 • Fokusregioner: Utspridda i mellersta, västra och södra Sverige varav sju i Stockholmsområdet.
 • Web: medley.se

Kommentarer:

 • Pandemirestriktionerna i samhället har under året starkt påverkat företagets verksamhet, omsättning och resultat. I vissa kommuner har det fattats beslut om tillfälliga stängningar av anläggningarna.
 • Medley vann upphandlingarna gällande driften av Hjortensbergsbadet (Nyköping kommun) med driftsstart januari 2022 och Nya Täby simhall med driftsstart oktober 2022.
 • Om framtiden kommenterar företaget: Sverige har ca 450 simhallar, varav hälften är 50 år eller äldre, vilket innebär att många kommuner står inför stora investeringar i form av renovering eller nybyggnation. Här finns stora mjligheter för Medley och systerföretaget Tagebad att hjälpa kommunerna i deras utmaning när det kommer till finansiering, byggnation och drift.
 • En otroligt lyckad medlemskampanj i slutet av 2021 gör att vi går in i 2022 med den högsta medlemsbasen i Medleys historia.
Bild: Friskis

7: Friskis Stockholm

 • Omsättning: 182,4 miljoner kronor vs. 231,7 miljoner kronor (-21,3 %)
 • Rörelseresultat: -25,2 miljoner kronor KSEK vs 13 miljoner kronor (-294 %)
 • Soliditet: 35,5 % (49,9 %)
 • Medeltal anställda: 129 (149)
 • Antal klubbar/lokaler: 16
 • Antal medlemmar: 66 970 vs. 89 421 (-25%)
 • VD: Mia Qwärnström
 • Fokusregioner: Stockholm
 • Web: friskissvettis.se

Kommentarer:

 • Medlemmarna gjorde 1,9 miljoner besök under 2021, vilket är en minskning med 21% jämfört med föregående år. Minskningen ses till största delen som pandeminrelaterad.
 • 70 % av inpasseringarna gick till individuell träning i gymmet, övriga 30% till gruppträningspass
 • Snittbeälggning på gruppträningskalsserna var 55%
 • Totalt är ca 1 420 ideella funktionärer engagerade i någon av föreningens funktionärsroller (ledare, värd, tränare, inspiratör senior, inspiratör tonår eller barnvärd)
 • Tappade ca 29 % av medlemskapsförsäljningen under året
 • Bolagets prognos för resultatet 2022 är ytterligare ett år med en ”större förlust”, mycket beroende på covidrestriktioner höll i sig en bit in i februari 2022, vilket kraftigt negativt påverkar årets normalt sett starkaste säljperiod.

8: Wellness Studio

 • Omsättning: 96, 7 miljoner kronor vs. 103,9 miljoner kronor (-7,6 %)
 • Rörelseresultat: 1,5 miljoner kronor vs 2,2 miljoner kronor (-33 %)
 • Soliditet: 4,7 % (10,2 %)
 • Medeltal anställda: 76 (77)
 • Antal klubbar: 28
 • Antal medlemmar: Ingen uppgift
 • VD: Joachim König
 • Fokusregioner: Småland och Skåne
 • Web: wellnesstudio.se

Kommentarer:

 • Medlemsantalet var som lägst ned med ca 15 % från pandemistarten, vilket företaget i mars 2022 helt hade hämtat hem.
 • Företaget har arbetat fokuserat med underhåll av befintliga anläggningar.

9: Friskis Göteborg

 • Omsättning: 84,3 KSEK vs. 106 miljoner kronor (-21%)
 • Rörelseresultat: -6,7 miljoner kronor vs 3 miljoner kronor (-319%)
 • Soliditet: 7,4 % (25,4 %)
 • Medeltal anställda: 56 (57)
 • Antal klubbar/lokaler: 13
 • Antal medlemmar: Ingen uppgift
 • VD: Thomas Fredriksson
 • Fokusregioner: Göteborgsområdet
 • Web: friskissvettis.se

Kommentarer:

 • Vår träning har fått ställas om kontinuerligt på grund av Covid-19 samt rådande restriktioner och under perioder har det inneburit färre antal deltagare på passen och i våra gym.
 • Under året har en omorganisation genomförts med resultat i att träningsgruppen decimerats med två tjänster och marknadsgruppen med en tjänst.
 • Träningskortens prisnivå är alltjämt bland de lägsta på marknaden. Genom att analysera marknaden och prisnivåerna kan medlemstapp ersättas med prisjustering.
 • Vi har under 2021 tappat avsevärt mot ett normalår. Det budgeterade underskottet för 2022 är 5,5 miljoner kronor.

10: Malkars Träningscenter

 • Omsättning: 71,8 miljoner kronor vs. 62,4 miljoner kronor (15,6 %)
 • Rörelseresultat: -295 tusen kronor vs 6 tusen kronor (-5 000 %)
 • Soliditet: 15,9 % (29 %)
 • Medeltal anställda: 50 (50)
 • Antal klubbar/lokaler: 16
 • Antal medlemmar: Ingen uppgift
 • VD: Lars Malkar
 • Fokusregioner: Småland och Blekinge
 • Web: malkars.se

Kommentar:

Företaget har valt strategin att fortsätta växa genom att öka antalet anläggningar då vi är säkra på att efterfrågan åter växer när samhället nu öppnat upp.

11: Member 24

Bild: Member 24 Rocklunda
 • Omsättning: 68,6 miljoner kronor vs. 64,7 miljoner kronor (-6,1 %)
 • Rörelseresultat: – 4,9 miljoner kronor vs 44 tusen kronor (-41 000 %)
 • Soliditet: 18,6 % (20 %)
 • Medeltal anställda: 28 (21)
 • Antal klubbar: 21
 • Antal medlemmar: Ingen uppgift
 • VD: Roger Baburin
 • Fokusregioner: Mälardalen, norra Stockholm och Gävle
 • Web: member24.se

Kommentarer:

 • Öppnade två gym under året, Tuna Park i Eskilstuna samt West I Gävle.
 • Bolaget har under året gjort offensiva och framgångsrika investeringar, framtidsutsikterna är ljusa.

12: Gymmet Sverige

Anna Stålnacke och Fredrik Gunnelbrand, ägare Gymmet Sverige. Foto: Daniel Nestor

Omsättning: 52,7 miljoner kronor (brutet räkenskapsår 2021-09-2022-08) vs. 38,8 miljoner kronor (36 %)

 • Rörelseresultat: 6,1 miljoner kronor vs 4,2 miljoner kronor (46,5 %)
 • Soliditet: 45,27 % (43,59 %)
 • Medeltal anställda: 24 (21)
 • Antal klubbar: 8
 • Antal medlemmar: Ingen uppgift
 • Styrelseordförande: Fredrik Gunnelbrand
 • Fokusregioner: Finns i Liljeholmen (Stockholm), Sundbyberg, Västerås, Örebro, Uppsala, Luleå, Kiruna och Boden.

Web: gymmet.nu

Kommentarer:

 • Företagsverksamheten innefattar förutom gym även, solarium, försäljning av kläder (XShapes), onlineträning i appen XShapes, kostillskott, personaluthyrning inom byggindustrin och handel med värdepapper.
 • Öppnade nya anläggningar i Örebro och Boden
 • Öppnar i januari 2023 träningsanläggning i Gällivare