Twiik AB årsredovisning 2022 – utmaningar och möjligheter i en orolig tid

Anders Gran, vd Twiik

Twiik AB, som är en kombination av ett SaaS-bolag (Software as a Service) och en marknadsplats för digital träning, offentliggjorde under förra veckan siffrorna för helåret 2022.

Företaget har i likhet med många andra verksamheter skruvat om fokus från ett tydligt tillväxtfokus till att fokusera på att förbättra bolagets lönsamhet.

– Vi har lämnat ett ännu ett märkligt år bakom oss. Den pandemi som präglade träningsbranschen och skyndade på digitaliseringen är över. Den har ersatts av nya utmaningar som kommer med en orolig omvärld, men samtidigt också möjligheter för branschens aktörer., kommenterar vd Anders Gran i årsredovisningen.

Siffrorna visar att Twiiks intäkter ökade med ca 36 % till strax över 12 miljoner kronor, samtidigt som resultatet efter skatt höll sig till samma nivå som 2021 – ett negativt resultat om dryga 9,2 miljoner kronor.

Nyckeltal för 2022

  • Nettomsättning: 12 miljoner kronor kronor (2021: 8,6 miljoner kronor kronor år), +36 %
  • Resultat efter finansiella poster: -11,5 miljoner kronor (2021: -11,3 miljoner kronor)
  • Resultat efter skatt: -9,2 miljoner kronor (2021: 9 miljoner kronor)
  • Soliditet: 59 % (2021: 64 %)
  • Medeltal anställda: 9,5 (2021: 8,5)
  • VD: Anders Gran

– Vi har mycket att vara stolta över under 2022. Utrullningen av en enterpriselösning för Friskis och Svettis Riks innebar ytterligare bevis på vår förmåga att leverera stora lösningar med hög effektivitet och kvalitet, kommenterar Anders Gran.

Under året har företaget utvecklat den tekniska plattformen och initierat nya viktiga projekt.

– Jag är särskilt förväntansfull över vår kommande uppdatering av den del av tjänsten som gym och tränare arbetar i varje dag. Dels genomför vi en stor uppdatering av det webbaserade verktyget, dels lanserar vi en dedikerad app för tränare. Tränarappen gör det möjligt för tränare att följa och coacha sina klienter direkt i mobilen – oavsett om det är onlinekunder eller medlemmar tränare träffar på gymgolvet, säger Gran.

2023 fortsatt svårnavigerat

Klimatet på finansmarknaden har blivit hårdare. Stigande inflation och energikostnader pressar konsument, tränare och gym, något som vi troligen kommer att se effekter av även under 2023. Det nya läget har tvingat fram nya prioriteringar hos våra kunder, men också hos oss. För gymmen innebär en skakande omvärld ett ökat fokus på kostnadseffektivitet, samtidigt som man konkurrerar om medlemmar som i hög grad återvänder till gymmen, står det att läsa i årsredovisningen.

Marknaden förändras

Anders Gran tror att differentiering på gymmarknaden blir viktigt framöver.

– Differentiering i tjänsten man erbjuder kommer att bli en nyckel för framtidens gym. Kombinationen av ökade krav på kostnadseffektivitet och höga krav på differentiering, talar för att kommande 18–24 månader kommer att bli fortsatt intressanta på gymmarknaden.

– Pandemin skyndade på digitaliseringen och dagens konsument blandar fysisk närvaro på gym med träning hemma och instruktioner i mobilen. Det vi idag kallar hybridträning har blivit det nya normala vilket skapar goda förutsättningar för Twiik och vår teknikplattform som utvecklats med detta i åtanke.

Bolaget har sannolikt behov för att ta in nytt kapital

Under 2022 genomförde bolaget tre nyemissioner. Twiiks kassaflöde är i dagsläget negativt och arbete pågår för att vända det till positivt. Twiik uppger att de även i framtiden kan komma att behöva tillföras kapital i syfte att utveckla verksamheten, vilket även kan vara fallet om Bolaget får ett positivt kassaflöde men detta är otillräckligt för att finansiera den önskade utvecklingen.

Läs hela årsredovisningen här.