SATS ökade lönsamheten under 2018

SATS presenterar i sin årsrapport ett förbättrat ekonomiskt resultat för 2018, med ett EBITDA på 531 miljoner NOK (10% Year-On-Year tillväxt). Under året växte medlemsantalet och sammanlagt gjorde SATS medlemmar mer än 27 miljoner träningspass på SATS träningscenter.

SATS-koncernen ökade sina marginaler rejält under 2018, vilket resulterade i en underliggande EBITDA-tillväxt på 9,9 % till 531 miljoner NOK, upp från 483 miljoner NOK 2017. Med 700 000 medlemmar och 250 träningscenter i fyra länder har SATS en stark ställning på den nordiska tränings- och hälsomarknaden. Företaget strävar efter att fortsatt expandera genom förvärv, öppnande av nya träningscenter och utökning av kompletterande produkter under de kommande åren.

”Vi brinner för att hjälpa människor till ett mer hälsosamt och lyckligt liv. Det uppnår vi genom att hela tiden erbjuda bästa möjliga produkter för våra medlemmar – både inomhus på våra träningscenter, men även utomhus och digitalt. Därför kommer vi att fortsätta göra stora investeringar i produktutveckling och stötta våra medlemmar till att bli ännu mer aktiva. Vi vill växa och expandera inom området för hälsa och träning och framöver kommer vi att testa nya koncept inom exempelvis kosthållning och livsstil, sjukgymnastik och sjukförsäkringar”, säger Sondre Gravir, CEO, SATS Group.

Sondre Gravir. Bildkälla: SATS

SATS är klart marknadsledande i Norden, med strategiska fästen i huvudstäderna. 2018 fortsatte företaget att utöka antalet träningscenter genom förvärv i både Oslo och Stockholm, samt nyetableringar i bland annat Bergen och Helsingfors.

”Vi fokuserar på att skapa starka kluster där våra medlemmar och potentiella medlemmar kan träna när det passar dem; där de bor, där de arbetar och där deras vänner är. Vi har exempelvis omkring 60 träningscenter i Oslo och Stockholm och täcker nästan alla stora lokaltrafiknät i dessa städer. Våra medlemmar har tillgång till ett mycket brett produktutbud och majoriteten av våra medlemmar besöker mer än en av våra träningscenter. Därmed gör vi det enklare för våra medlemmar att vara aktiva och upprätthålla goda träningsvanor”, kommenterar Sondre Gravir.

Bildkälla: SATS

Under 2018 bytte SATS namn på 22 Fresh Fitness-center i Norden i syfte att stärka företagets kluster och förtydliga erbjudandet. Från början av 2019 har SATS också samlat sina träningscenter under SATS-varumärket i Norge för att minska varumärkeskomplexiteten i sin portfölj. ELIXIA-varumärket finns bara kvar i Finland.

I januari 2019 förvärvade SATS 39 träningscenter från fitness.dk som är lokaliserade i Danmark. Dessa har under första kvartalet 2019 integrerats i SATS. Det förvärvet gjorde SATS-koncernen till den tredje största träningskedjan i Europa, avseende intäkter, och den enda kedjan som erbjuder träningscenter i de fyra nordiska huvudstäderna.

”2019 har redan dragit igång i exceptionellt hög takt. Vi fokuserar på att hjälpa våra medlemmar till en mer aktiv livsstil, och i år tränar våra medlemmar mer än någonsin. Vi har välkomnat mer än 1 400 nya kollegor och ca 100 000 danska medlemmar i Danmark till SATS-familjen. Tillsammans hjälper vi människor att bli mer hälsosamma och lyckligare och vi gör allt för att göra en positiv skillnad i våra medlemmars liv”, avslutar Sondre.

Läs SATS årsrapport här