Twiik kvartalsrapport Q1 2023 – omsättningsökning och utveckling av nya produkter

Anders Gran, vd Twiik

Twiiks rapport för årets första kvartal visar att bolagets omsättning ökade 28% jämfört med samma period föregående år.

  • Aktiva användare hos Twiik ökar fortsatt både på kvartals- och årsbasis. Genomsnittliga antalet användare per månad under det första kvartalet ökade med 21% jämfört med föregående år och 16% jämfört med föregående kvartal.
  • Twiiks återkommande intäkter från licenser och prenumerationer (ARR) ökade med 8% jämfört med föregående år och uppgick till 4,6 (4,3) miljoner kronor
  • Omsättningen från digitala träningsupplägg och tjänster mot konsument genom plattformen har under kvartalet ökat med 11% jämfört med samma period föregående år. 
  • Försäljningen av Twiiks digitala företagsutmaning TeamBoost har vänt och ökade med 27% jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -2,3 (-3,2) miljoner kronor.

Nya produkter på gång

Bolaget uppger att det har fortsatt ett ökat fokus på produkter och tjänster med högre marginal såsom licensaffären och digitala träningskoncept såsom TeamBoost. Under kvartalet har Twiik även påbörjat utvecklingen av två helt nya digitala träningsprodukter som ett led i den uppdaterade strategin. 

Twiiks vd Anders Gran kommenterar:

”Vi inleder 2023 med ett bra kvartal där vi fortsätter växa. Vi har arbetat intensivt med vår förflyttning mot produkter och tjänster med högre marginal och skalbarhet. Detta innebär i praktiken att vi lägger allt större fokus på innehållsbaserade digitala träningsprodukter och koncept. Ett område med stor potential där vi redan ser positiva signaler bland annat drivet av en ökning i försäljning av TeamBoost. ”

Avslutningsvis konkluderar Gran den uppdaterade strategin företaget slagit in på:

”Sammantaget är det en stor förflyttning vi gör. Från att vara renodlad teknikplattform till att i högre grad fokusera på innehåll med tekniken som distributionssätt. Samtidigt är det ett naturligt steg. Vi har bevisat vår förmåga med TeamBoost och vi har skapat en väldigt stark plattform för distribution genom vårt nätverk av gym, tränare, konsumenter och b2b-kunder. Det ger oss en närmast unik möjlighet att skapa något fantastiskt och göra skillnad för ännu fler.”