Twiik utvecklar två nya digitala träningsprodukter

I linje med sin uppdaterade strategi med ökat fokus på motiverande digitala träningsupplevelser meddelar Twiik att de kommer att lansera två helt nya digitala produkter under 2023 – on-demand fitnessprenumerationen Twiik Premium och det digitala bootcampet 100 Days.

Produkterna utökar Twiiks befintliga produktsortiment som idag främst består av aktivitetsutmaningen för företag, TeamBoost, en produkt som säljs direkt av Twiik såväl som av gymkedjor och företagshälsoleverantörer som en integrerad del av deras erbjudande.

Twiiks teknikplattform och ekosystem för onlineträning används idag av tusentals människor, antingen genom de olika träningsappar som är kopplade till Twiiks plattform eller genom Twiiks egna träningsapp. 

Som ett led i bolagets uppdaterade strategi, ökar man fokus på innehållsbaserade träningstjänster där den digitala företagsutmaningen TeamBoost redan idag aktiverat tusentals medarbetare i Sverige. TeamBoost säljs idag både direkt till företag och till gymkedjor och företagshälsor som kan integrera produkten i sitt digitala erbjudande.

Nu utökar Twiik sin portfölj av innehållsbaserade digitala produkter med två koncept – träningsabonnemanget Twiik Premium och det digitala bootcampet 100 Days (100Days.com). 

“Vi ser en positiv utveckling på vår företagsutmaning TeamBoost och ser samtidigt stor potential i att utöka portföljen med fler spännande, skalbara koncept baserade på vår teknikplattform” säger Anders Gran, VD på Twiik.

Twiik Premium

Twiik Premium innehåller 100-tals träningspass och program producerade både av Twiik och utvalda tränare man samarbetar med. Innehållet blir därmed mer kurerat än den öppna marknadsplats som redan finns.

Abonnemanget vänder sig både direkt till konsument samt till företag och kan till exempel kombineras med TeamBoost och kan på så vis skapa en löpande intäkt för Twiik. Samtidigt kan även gym, tränare och företagshälsor erbjuda Twiiks innehåll till sina kunder för att snabbare och enklare kunna lansera ett digitalt erbjudande.

100 Days – Tränings- och kostplan

Det digitala bootcampet 100 Days baseras på en egenutvecklad metod framtagen med inspiration från den senaste vetenskapen och innehåller både tränings- och kostplan. 

Twiik har tillsatt ett dedikerat team som arbetar med konceptet både avseende innehåll och ny teknikutveckling samt knutit viktig kompetens inom tränings- och näringslära till sig. Målet är dels att skapa ett framgångsrikt träningskoncept, dels att utveckla plattformens ledande digitala bootcamp-format ytterligare, bland annat med hjälp av AI. Utvecklingen förväntas skapa positiva effekter för alla kreatörer som använder Twiiks teknik. 

“Vi har ett av marknadens starkaste format för att skapa och ta betalt för digitala bootcamps och har byggt upp en bred erfarenhet av denna produkttyp. Vi ser en stor potential i att, precis som vi gjort med TeamBoost, utveckla ett starkt koncept med stor skalbarhet som samtidigt gör enorm skillnad för deltagaren vilket i sin tur utvecklar plattformen och formatet.” säger Johan Axelsson, projektansvarig för 100 Days.

Lansering under året

100 Days testas just nu internt samtidigt som teknikutveckling pågår och man ser redan nu god utveckling både gällande metod och plattformsutveckling. Målet är att lansera i slutet av det tredje eller början av det fjärde kvartalet. 
Utvecklingen av Twiik Premium är i slutfas och målsättningen är att lansera det i mindre skala under det andra kvartalet med planerad uppskalning under kvartal tre och fyra.

Tillsammans med TeamBoost utgör Twiik Premium och 100 Days viktiga byggstenar i Twiiks strategi framåt. Både som produkt direkt till konsumenter och företag, men också som delar i Twiiks erbjudande till tränare, gym och företagshälsor