Barbara Lohse: ”Träning måste vara kul”

Bildkälla: PRIME TIME Fitness

Som produktchef på tyska träningskedjan PRIME TIME fitness är idrottsvetaren Barbara Lohse ansvarig för träningsutrustningen i deras gym. Sensopro besökte Barbara för att höra lite mer om hur de tänker kring träningsutrustning.

Träning av sensorimotoriska färdigheter, proprioception och koordination är vanligt inom fysioterapi och rehabilitering, men det är fortfarande i sin linda inom fitnesssektorn. Vilka var dina motiv för att erbjuda detta träningskoncept i era studior?

– Många kunder har avskräckts från sensomotorisk träning eftersom det var för svårt för de flesta att utföra. Den kanske enklaste lösningen var träning på en BOSU-boll, men efter det fanns det knappt någonting. Jag säger också alltid att du måste känna dig bekväm, det vill säga för många medlemmar måste det också se bra ut. På ostadiga ytor har man alltid lätt fallit av eftersom det varit för lite stöd och därmed varit svårt att behålla balansen.

– Våra medlemmar var därför svåra att övertyga kring att inkludera sensomotoriska övningar i sina träningsupplägg, även om denna typ av träning är extremt viktig. Jag har letat efter ett sätt att integrera sensomotorik och koordination i vårt koncept under lång tid. Men länge hittade vi inget bra verktyg för att kunna erbjuda detta till våra medlemmar. Men så dök Sensopro upp.

Hur integrerade ni detta i er verksamhet?

– Sensopro var idealiskt för oss och vårt träningskoncept. De tränande har roligt och tycker också om att använda enheten. Medlemmarna använder den om och om igen – regelbundet och självständigt. Vi började med en enhet per klubb och blev tvungna att uppgradera kontinuerligt. Idag har vi redan tre enheter per klubb. På grund av våra kompakta klubbar måste vi alltid tänka på – vad ska vi ta bort?

Vilka är det som använder den här produkten hos er?

– Alla! Särskilt med de yngre kan man se att deras sensomotoriska färdigheter och koordination inte är de bästa. De åker inte längre rullskridskor på gatan eller klättrar i träd. Allt vi brukade ha i vår ungdom finns inte längre tillgängligt i städerna.

– För de äldre ger detta viktig träning för fatt undvika fallolyckor. Och för idrottare är det väsentligt för hand-öga-koordinationen som de drar nytta av i sin idrott. Sensomotorik och koordination är viktiga verktyg för hjärnan i alla målgrupper.

Enligt din uppskattning, vilka målgrupper har störst tillväxtpotential för den här typen av träningskoncept?

– Eftersom det inte finns någon enskild målgrupp för denna typ av träning är tillväxtpotentialen generellt mycket stor.

– Sensopro med sina olika programinriktningar underlättar träningen och det kan sägas att särskilt äldre människor, som annars sällan vågar prova något nytt, känner sig mycket attraherade av denna träning. Det är roligt för dem och de får snabb framgång! Vi är dock förvånade över att även yngre människor faktiskt har extremt svårt med koordination och balans.

– Till skillnad från sensomotoriska övningar som var vanliga fram till nu och som alltid var ganska medicinska och liknade fysioterapi, kan vi faktiskt nå alla målgrupper med vårt träningskoncept. Balansträning är nu attraktivt och kul.

Bildkälla: PRIME TIME Fitness

Vilka är de främsta fördelarna med sensomotorisk och koordinationsträning för dig utöver serviceerbjudandet – till exempel kring att behålla medlemmar eller byggande av community?

– Nu har vi ett komplett träningserbjudande, vilket gör att medlemmarna inte behöver söka sig till andra ställen för den här typen av träning. Gemenskapen byggs bland annat genom att vi har tränare på plats som pratar med medlemmarna. I sin tur pratar våra medlemmar om oss och sin träning i andra sammanhang. I våra webbinarier betonar vi alltid vikten av att träna koordination och sensomotoriska färdigheter, och medelmmarna bekräftar sedan ofta att det är roligt att träna hos oss.

Enligt din uppfattning, vilka faktorer gör att erbjudanden om sensorimotorisk, proprioceptiv och koordinationsträning är framgångsrika på gym?

– Först och främst måste träningen vara rolig. Människor vill också se så bra ut som möjligt när de tränar. Jag tror att vi har lyckats med detta genom införandet av Sensopro.

Har den här typen av träning en potential för extra intäkter för gym?

– Hos oss är allt inkluderat. Jag tror inte att det är rätt att behöva betala extra när något är absolut nödvändigt för en lyckad träning. Det kan möjligen vara lite dyrare totalt sett att träna hos oss än andra aktörer, men det lönar sig i slutändan.

Vilka rekommendationer har du för tränare och gymägare som är intresserade av inkludera den här typen av träning i sina koncept?

– Hitta träningsutrustning som passar ditt studio-/gymkoncept och dina målgrupper – eller helt enkelt: integrera en eller flera Sensopro.