Ny branschlicens på gång för personliga tränare – ”Vi måste öka branschens anseende”, menar ALMEGA Friskvårdsföretagen

Ett av Friskvårdsföretagens tre fokusområden just nu är att höja nivån på landets personliga tränare till en hög lägstanivå. Genom en licensiering från branschorganisationen ska kvaliteten på landets personliga tränare säkras.

Under Scandinavian Club Business Days i samband med Fitnessfestivalen kommer Gustav Wiel-Berggren från ALMEGA Friskvårdsföretagen presentera en branschuppdatering med de senaste nyheterna kring branschorganisations arbete för att driva branschen och folkhälsofrågor i samhället framåt. Inför detta event träffade Sweaty Business Gustav Wiel-Berggren för en kort uppdatering på läget just nu.

Gustav Wiel-Berggren

Vilka trender ser du idag kring hälsa?

Jag ser inte branschen ur perspektivet vilken som är den senaste träningstrenden, utan mer det mer ur hur man går från muskler och tunga lyft till en sund livsstil. Det är väl den makrotrenden som jag ser och som vi på Friskvårdsföretagen arbetar med. Fokus på en förbättrad folkhälsa och hela tiden lyfta upp den senaste forskningen som kommer.

Hur tycker du att samhället, främst inom politiken, tar sig an folkhälsofrågorna?

Vi har haft en uppförsbacke, men det kommer att förändras till det bättre. Uppförsbacken beror till stor del på bilden som många har utav branschen, att det handlar om tunga lyft, källarlokaler och seriositeten hos vissa företag i branschen. Ett exempel på det var i Almedalen 2015 när jag var på ett seminarium och dåvarande folkhälsoministern Gabriel Wikström kallade den privata gymbranschen för ”den pretentiösa köttmarknaden”. Om Folkhälsoministern säger det om en bransch där ca 1.2 miljoner svenskar aktiverar sig fysiskt en eller flera gånger i veckan och bidrar till att hålla nere sjuktalen och stärka sin egna hälsa, då finns det saker att göra. Sen finns det många politiker som själva har medlemskap på olika gym och tränar utan att kanske reflektera över att branschen är väldigt viktig för att människor ska vara aktiva och må bra, men det där börjar förändras och vi försöker se hur Friskvårdsföretagen kan bidra till den här processen, att få politikerna att inse att detta är en bransch som är viktig och gör en väldigt stor skillnad.

Är det inte märkligt att inte branschen får större utrymme i debatterna kring folkhälsa?

Det vi ser nu är att branschen växer och förgrenar sig. Förutom de traditionella gymmen så har du allt ifrån personliga tränare som kör med sina kunder utomhus till företag som fokuserar på seniorträning. Ju fler nischade företag vi får, desto snabbare tror jag vi kan förändra mångas uppfattning om branschen.

Finns det något tips du har kring hur företag och verksamheter i branschen kan göra för att ta större plats i både den nationella och lokala debatten?

Mitt tips är att hela tiden följa med i aktuell forskning kring fysisk aktivitet och hälsa, för mig är det bästa försäljningsargumentet man kan ha, att konsumenterna kommer leva si och så många år längre, få fler friska levnadsår och så vidare. Det finns mycket som verksamheter i branschen kan göra för att upplysa om hur stora hälsoeffekterna faktiskt är. Det som fick mig personligen att lägga om min livsstil var när jag fick reda på hur stora hälsoeffekterna är. I rapporten ”Reformpaket för folkhälsa” (se sammanfattning nedan) visar vi på många av dessa enorma hälsovinster som kan göras genom en sund livsstil. I den visar en uträkning hur länge jag skulle leva, baserat på min nuvarande ålder, om jag skulle leva ett stillasittande liv jämfört med ett fysiskt aktivt liv. Om jag skulle leva ett aktivt liv skulle jag leva ca sex år längre samt byta 15 sjuka år mot 15 friska år. Det är statistik som jag personligen inte kunde blunda för. De friska levnadsåren går under benämningen QALY (kvalitetsjusterade levnadsår), som är ett hälsoekonomiskt mått, där brukar man beräkna att ett sådant år motsvarar ca 500 000 kr i kostnadsbesparing för sjukvården. Väljer jag alltså ett aktivt liv så kostar jag som individ sjukvården 7,5 miljoner(!) kronor mindre under min livstid än en person som lever ett stillasittande liv.

Vilka frågor ligger högst på Friskvårdsföretagens agenda?

Vår första prio-fråga är att vi ska göra Sveriges befolkning mer aktiva. Det är vårt folkhälsoarbete, branschen är unik på det sättet att ju fler som blir medlemmar/kunder, desto bättre blir folkhälsan, desto färre blir sjukskrivningarna och vårdköerna blir kortare. Vi kan verkligen argumentera för en förbättrad folkhälsa med trovärdighet.

Den andra frågan är att vi ska höja branschens anseende. Där arbetar vi just nu med en licensiering av kompetensen hos personliga tränare. Vi får med jämna mellanrum påstötningar från media som undrar vad det är som gäller för kompetenskrav kring personliga tränare. Vi har på senare år haft uppmärksammade fall där så kallade personliga tränare med bristande kunskaper och varierande grad av seriositet hamnat under luppen. Utmaningen är just nu att vem som helst får kalla sig för personlig tränare då det inte är en skyddad yrkestitel, vem som helst får kalla sig för personlig tränare. Problemet blir att icke-behöriga/oseriösa förknippas med den seriösa delen av branschen. Så nu arbetar vi för en licens som ligger på samma kunskapsnivå som EuropeActives EQF4-nivå, men vi vill i tillägg till detta addera praktiska delar i licensen så att det inte bara är teorin-delen som sätter standarden. Tränare behöver faktiskt kunna själva yrket också, hantverket personlig träning.

Hur långt bort i tiden ligger detta?

Vi vill ha det implementerat 2019. För individen kommer det innebära att man får ett kort med vår logotyp och där det framgår att man är godkänd personlig tränare enligt oss.

Hur får man denna licens?

Det finns olika sätt att få denna. Om man är utbildad på skola som håller en hög standard kommer man automatiskt få den här licensen. Har man x antal yrkesverksamma timmar i yrket under de senaste åren så får man också licensen per automatik, men man behöver kunna styrka sina inarbetade timmar. För de som faller utanför dessa två kategorier kommer man kunna genomföra en examination för att få sin licens.

Det tredje spåret som vi fokuserar på är kring osund konkurrens. Ett exempelcase inom detta är ett fall där Göteborgs kommun i budgeten för 2017 lagt in ett beslut om att bygga ett gym för tjugo miljoner kronor. Först och främst får inte en kommun göra så, det är olagligt, kommuner får inte starta bolag med skattebetalarnas pengar och sedan konkurrera med privata företag. Så där har vi genom juridisk väg ställt frågan till förvaltningsrätten om detta är lagligt, det som planerats in i budgeten. Detta är långa processer, så vi har inga svar kring detta idag, men vi hoppas få igång en rättslig prövning inom kort och att rätten ska fastslå att detta inte är lagligt och det i sin tur ska sända signaler till andra kommuner som går i liknande tankar. I Stockholm driver Actic en liknande fråga gentemot Stockholm stad kring stadens cirka elva gymanläggningar med ca 1,2 – 1,3 miljoner årliga besök.

 

Bildkälla: Actic

Friskvårdsföretagens Reformpaket för folkhälsa

  1. Alla ska ha råd att vara aktiva

Åtta av tio svenskar med en helt stillasittande fritid vill bli aktiva. Nära hälften, och framförallt de med låga inkomster, anser sig dock behöva stöd för att komma igång. Vi som arbetar i och nära branschen vet hur det är – ett personligt stöd och coachning är i många fall den avgörande skillnaden för om någon verkligen ska lägga om sin livsstil. Med en skattereduktion som halverar kostnaden, precis som RUT-avdraget, så tillgängliggör vi friskvårdsbranschens tjänster för de som behöver dem allra mest.

2. Fysisk aktivitet är medicin

Forskningen är entydig – fysisk aktivitet är en medicin som verkar både behandlande och förebyggande mot en lång rad sjukdomar. Därför är det konstigt att Fysisk aktivitet på Recept (FaR) inte värderas på samma sätt som traditionell medicin. Får du ett recept på antidepressiv medicin är denna subventionerad och ingår i högkostnadsskyddet. Får du däremot Fysisk aktivitet på Recept, vilket i många fall är en bättre medicin mot stressrelaterad psykisk ohälsa, är detta recept inte mer än en rekommendation. Den som uppsöker en träningsanläggning och en personlig tränare för att få hjälp med övningar och schemaläggning får inte något ekonomiskt stöd. Vi menar därför att Fysisk aktivitet på Recept måste subventioneras och att patientens friskvårdstjänster ska ingå i högkostnadsskyddet.

3. Motverka de ökande sjukskrivningarna

Sjukskrivningstalen är åter på uppgång bland anställda inom offentlig sektor. Även nu är det sjukskrivningar kopplade till stressrelaterad psykisk ohälsa som dominerar. Det finns enkla men effektiva sätt att motverka detta. En av de vanligaste orsakerna till att människor inte är aktiva är att de inte har tid – genom att införa friskvårdstimme bland samtliga offentliganställda får fler tid att träna samtidigt som sjuktalen minskar. Ett bra exempel på detta är hemvårdsförvaltningen i Halmstad, där friskvårdstimme och hälsosamtal har ökat andelen medarbetare utan sjukdagar under ett år med 400 procent sedan 2013.

4. Aktiva barn blir mer aktiva som vuxna

Att barn är aktiva är avgörande för Sveriges folkhälsa på lång sikt – för ju mer aktiva barn är i unga år, desto mer aktiva blir de som vuxna. Samtidigt som föreningsidrotten minskar och elitsatsning leder till uteslutning redan i tidig ålder är det många barn som inte har strukturerna för att få fysisk aktivitet i hemmet. Det är därför viktigt att grundskolan får ett större ansvar över barns aktivitetsnivå och att skolidrotten kompletteras med fysisk aktivitet, så att alla barn, oavsett hemmiljö eller förutsättningar, når upp till WHO:s rekommendationer om fysisk aktivitet för barn.

5. Styrketräning för självständiga seniorer

Varje år drabbas 17 000 svenska seniorer av höftfrakturer till följd av fall. Kostnaden för behandling uppgår till hela 14 miljarder årligen, men det är inte däri det verkliga problemet ligger. Många blir liggande på golvet tills det att hemtjänst eller familj hittar dem. Nära hälften av de drabbade kan inte återvända till sitt tidigare boende och rädslan att återigen falla går ut över aktivitetsnivå, hälsa och livskvalitet. Forskning visar dock att risken för fall och frakturer kan minskas med upp till 40 procent med hjälp av balans- och styrketräning. Forskningen visar också att styrketräning motverkar demens med upp till 30 procent samtidigt som seniorgruppträning på gym medför stora sociala vinster och ökat välmående. Ålderspensionärer bör därför få Fysisk aktivitet på Recept i preventivt syfte.

Kontakt för mer info:

Gustav Wiel-Berggren, Branschansvarig Almega Friskvårdsföretagen

gustav.wiel-berggren@almega.se

070-654 46 52