Hållbarhet – en viktig fråga för Casall Professional

Hållbarhetsfrågor kring produktion och distribution av träningsutrustning är än så länge ingen fråga som fått särskilt mycket uppmärksamhet. Men på sistone har det börjat bubbla litegrann. Vad innehåller mattorna som jag ligger och tränar på gjorda av? Vad består inomhusluften på gymmet av för partiklar? Hur långt transporteras egentligen utrustningen innan det når fram till mottagaren?

Vi tog ett kort snack Thomas Tangnes på svenska varumärket Casall för att höra hur de tänker kring dessa frågor.

Hur upplever ni marknaden på leverantörssidan?

– Marknaden har vuxit explosionsartat över hela världen. Det dyker upp många aktörer. Det har lugnat sig något eftersom det är komplext med produktion med mera.

Vart produceras era produkter?

– Vi har också alltid jobbat med produktion i Europa och våra fabriker har bra standard. Vi har i vårt DNA att bry oss om miljön men självklart har det blivit ännu mer fokus och en mer samlad strategi den senaste tiden. Viktigast ur miljöaspekten är att vi tillverkar hållbara produkter.

Hur arbetar Casall med produktutveckling kopplat till hållbarhet?

– Ja, det är en stor fråga. Men en sak som är väldigt viktig för oss det är att minimera vår miljöpåverkan. Så det påverkar allt ifrån vart vi producerar saker och ting till vilka underleverantörer som anlitas. Vi har upprättat ett slags kontrollsystem för produktionen och våra underleverantörer avseende att produkterna produceras på ett kvalitetssäkrat vis samt att människorna som arbetar i produktionen har en bra arbetsmiljö.

Casall är ju stora inom träningskläder, skiljer det sig från produktion av träningsutrustning?

– Vi har implementerat samma standards inom vårt PRO-segment, som i övrig produktion. Vi har ännu inte märkt något större fokus bland våra kunder kring detta, men tror att detta kommer göra stor skillnad i kundernas val av leverantörer framöver.