SAFE Education förvärvar utbildningsföretaget Sports Club Education

SAFE Education stärker sin position genom att förvärva det Stockholmsbaserade utbildningsföretaget Sports Club Education. I och med uppköpet tar Sports Club Educations medgrundare och delägare, Jonas Lissjanis, plats i SAFE:s ledning i rollen som nordisk Format- och utbildningschef.

Sports Club Education grundades 2015 av branschprofilerna Jonas Lissjanis, Staffan Perman och Per-Anders Dagborn och erbjuder grund- och vidareutbildningar inom personlig träning, gruppträning samt erbjuder konsulttjänster inom management. Företaget har på kort tid positionerat sig som ett utbildningsföretag i absolut framkant inom sina områden och förfogar över ett mycket meriterat och erkänt tränarteam. För SAFE Educations ägare, Qicraft Group, innebär detta det andra uppköpet på kort tid då företaget nyligen förvärvade SAFE från SATS-koncernen.

– ”Det är med stor glädje vi idag stärker SAFE:s position på den nordiska marknaden och fortsätter resan med vår satsning inom området kompetens. Sports Club Education fyller en naturlig del av de bitar vi idag saknar och är i behov av inom SAFE. Samtidigt som vi nu breddar och utökar vår kompetensbas till en betydande nivå i form av det lärarteam från bägge företagen som nu blir grundstommen för SAFE:s väg framåt. Givetvis är det också fantastiskt kul att få arbeta med Jonas Lissjanis igen. Hans energi, kompetens och erfarenhet kommer att komplettera vår ledningsgrupp på SAFE helt perfekt”, kommenterar SAFE:s styrelseordförande, Farhad Jabbari.

Jonas Lissjanis har en lång och gedigen karriär som personlig tränare och har under de senaste 10 åren hunnit arbeta som nordisk chef för personlig träning inom SATS-koncernen, varit utbildningschef för Eleiko och byggt upp deras personliga tränarutbildning samt nu senast grundat och drivit Sports Club Education.

Jonas Lissjanis

– ”Det har varit en fantastisk resa med Sports Club Education där vi på knappt tre år byggt upp en organisation, ett utbildningsteam och en lärarkår i absoluta toppklass och som på kort tid har blivit branschledande i Sverige. Det känns enormt inspirerande att via uppköpet följa med på en resa där vi har helt andra ekonomiska muskler att utveckla verksamheten på, vilket gör att vi snabbare kan ta nästa steg på den nordiska utbildningsmarknaden och över tid kliva in på den europeiska scenen. Vår ambition är att bygga en modern utbildningsverksamhet i absolut världsklass”, kommenterar Jonas Lissjanis.

Sedan tidigare står det klart att övriga ledningen för SAFE Education blir Anette Elmhag, nordisk VD samt Brian van den Brink i rollen som nordisk marknadschef.

– ”Ännu en pusselbit har fallit på plats för att driva på den spännande utvecklingen av SAFE Education och det är härligt att Jonas valt att kliva på och vara med på den resa vi startat”, kommenterar SAFE:s tillträdande VD Anette Elmhag.