Mini-Röris bryter barns stillasittande

Sedan 2006 har Friskis&Svettis erbjudit verktyget Mini-Röris till förskola och medvetna vuxna. Över 10 000 förskolepedagoger har fått utbildning i programmet. Bakom rörelserna finns syften om att utmana kropp och knopp på olika sätt. Det handlar om allmän träning av motorik, kroppsmedvetenhet och fokus/avspänning. Träningskvalitéer som styrka, kondition, rörlighet, koordination och balans ryms i passet. Nu är Mini-Röris 6 lanserad!

– Ambitionen med Mini-Röris är att den ska upplevas enkel, allsidig och rolig. Rörelserna är anpassade efter åldersgruppen med en del utmaningar. Utgångspunkten är rörelseglädje till musik men också att ge motorisk och sensorisk grundträning för barnens utvecklingsbehov som träning av kroppsmedvetenhet, samarbete och avslappning/avspänning, säger Nina Forsberg, tränings- och utbildningsutvecklare Friskis&Svettis Riks

Utgångspunkt för själva programmet är Friskis egen träning för barn med tankar kring rörelse och tempo med hänsyn till att det inte är Friskisledare utan förskolepedagoger eller andra vuxna som introducerar programmet. Enkelhet, variation och lekfullhet är viktiga ingredienser i rörelsevalen.

– Anledningen till att vi fortsätter att utveckla Röris-verktyget är den respons vi får från forskning och av pedagogerna, säger Susanne Jidesten, generalsekreterare Friskis&Svettis. Flera pedagoger ser hur koordinationsförmågan är kopplad till inlärningsförmågan. De vittnar också om att det blir roligare att vara i klassrummet, både för elever och lärare. Känslan av gemenskap blir starkare.