F45 Trainings intäkter ökade med 175% under årets första kvartal

Franchise HIIT-studio-konceptet F45 Training ökade intäkterna under åres första kvartalet med 175%, en stark signal från ett bolag som aviserat en aggressiv tillväxt under 2022, framförallt på den ameikanska marknaden.

Under förra året lyckades bolaget säkra hela 1 057 franchiseavtal. Målet för 2022 är 1 000 öppningar.

Bolagets intäkter ökade under årets tre första månader till 50 miljoner USD och EBITDA ökade med 235%, vilket innebar 17.7 miljoner USD i rena pengar. F45:s imponerande resultat drevs mycket av intäkter från utrustning och merchandise, som nådde 30.1 miljoner USD under kvartalet, en ökning med 499% jämfört med föregående år.

Imponerande siffror sett till att boutique-marknaden i USA under pandemin beräknas ha tappat ca 25% av sina studios till följd av konkurs/olönsamhet.

I månadsskiftet april/maj öppnade den första F45-studion i Sverige, F45 Järntorget i Göteborg.