Hur kommer hemmaträningstrenden påverka träningsbranschen?

Innovativa hemmaträningskoncept som Peloton är på stark frammarsch och en amerikansk studie visar att gymmarknaden känner av den ökande närvaron.

Studien från analysföretaget Alpha undersökte hur benägna amerikanska konsumenter var att träna hemma jämfört med i gymmet. Den fann bland annat att 7% av de som svarade redan prenumererade på träningstjänster/pass i hemmet, via företag som som Peloton, medan hela 54% uppgav sig vara intresserade av att investera i ett hemmaträningskoncept.

Enligt Ian McCaig, grundare av Londonbaserade digitala fitness-startupen Fiit, pekar tydliga trender på att hemmaträningsupplevelser kommer att bli allt bättre och bli en större marknad än den traditionella gymmodellen.

”Den globala träningsmarknaden är för närvarande värd 80 miljarder dollar och växer med 4% år i år”, skrev McCaig nyligen i ett inlägg på LinkedIn. Däremot står ”digital träning” för ett värde om 7 miljarder dollar, men växer 10 gånger snabbare (40%) och beräknas utgöra cirka 25% av träningsmarknaden under de närmaste åren.

Bildkälla: Fiit

”Jag ser inte de traditionella gymmen utvecklas tillräckligt mycket för att få fler människor till anläggningarna, jag ser däremot interaktiva hemmaträningskoncept nå ut till den stora massan och konkurrera med gymbranschen”, fortsätter han och påpekar möjligheten för hemmaträningskoncept att överbrygga klyftan mellan bekvämlighet och motivation.

”Peloton är verkligen den största framgångsstoryn hittills”, skrev McCaig och underströk att det amerikanska företaget, som nyligen värderats till fyra miljarder dollar, faktiskt har över 600 000 personer som varje månad prenumerar på streamade träningspass i hemmet. ”Om de var ett gym skulle de vara den femte största aktören i USA. Den som blir marknadsledare kommer utan tvivel att bli Apples motsvarighet inom träningsbranschen.”

Peletons cykel, löpband och träningstillbehör

Att träna hemma kommer dock inte utan utmaningar, forskning som släppts av Fiit pekar på att det för närvarande finns ca 150 000 fitnessappar tillgängliga för konsumenterna, men endast 2% av dessa användas efter 30 dagar och bara 1% efter 90 dagar.

Alpha-studien fann också de två primära hindren som hindrar konsumenter från att investera i ett hemma-träningssystem är bristen på utrymme i hemmet (34%) och högt pris (24%).

Pelotons cyklar kostar för närvarande ca 23 000 kr, plus ca 450 kr per månad för abonnemang på obegränsat antal videoklasser och live-streamade gruppträningspass. Företaget erbjuder också ett månatligt digitalt medlemskap (ca 250 kr/mån) som erbjuder över 10 000 live- och on-demand-klasser för olika träningsformer, inkluderande bland annat löpning, bootcamp, styrka, stretching och yoga.

I en intervju med Fast Company sade Alphas grundare Nis Frome att han tror att några av hindren för tillväxten av hemmaträningskoncepten snart kommer att övervinnas när priserna sjunker i och med tekniska framsteg och fler konsumenter anpassar sig till de nya möjligheterna. Dessutom anser han att den viktigaste fördelen hemmaträningskoncept har gentemot den traditionella gymmodellen är dess potential för individuell anpassning.

”Generellt sett, över de senaste 15 åren, har produkter som erbjuder en skräddarsydd, individuell upplevelse – tänk Netflix eller tidigare iPod – tenderat att fungera bättre över tid än de som erbjuder en generisk upplevelse”, kommenterar Frome. ”Det är uppenbart att det flesta amerikanerna inte äger en Peloton-produkt eller går på SoulCycle-klasser, men vid något tillfälle i historien var det också sant för mobiltelefoner eller HDTV. ”

Läs även: Peloton – träningsupplevelser i hemmet

Följ oss på Instagram:

Sweaty Business: Sweaty Business, Brian van den Brink : @brianvdb