Egenskaper bakom en säljande receptionist

Söker ditt gym en säljande receptionist?

Att driva ett gym handlar mycket om att leverera service och minimum leva upp till kundens förväntningar. Service levereras idag genom två saker – dels tekniska lösningar men även det mänskliga mötet. 

Ett bra exempel på teknisk service är att ditt gym behöver en app där jag exempelvis enkelt kan få information och göra olika bokningar. Finns inte detta lever inte ditt gym upp till förväntningarna och du lyckas inte sätta kunden i fokus. Den mänskliga servicen ”öga mot öga” levererar gymmen på många platser men ”navet” för mänskliga möten finns fortfarande i gymmets reception.

Frågan är hur länge den traditionella receptionen – med en stor disk där anställda receptionister agerar bakom – kommer att finnas kvar? Eller kanske kommer gymmets ”receptionister” att bestå länge till? Då vi i post-pandemi tider har lärt oss att digitala möten fyller en funktion men det mänskliga mötet är svårslaget.

Vilka egenskaper bör en receptionist inneha?

Beteende som vi söker är de ska – vara sociala och vilja arbeta med människor, ha en attityd med fokus på lösningar och inte problem, förstå vikten av att vara glad och trevlig, personligen agera som en förebild genom en professionell och hälsosam profil, viss erfarenhet inom träning men framförallt tidigare erfarenhet av service och säljarbete.

Just delen med att ”sälj” är en stor del av receptionistens uppgifter måste man vara tydlig med redan i början av rekryteringsprocessen.

En mer omfattande arbetsbeskrivning kan vara enligt nedan.

Vi söker en säljande receptionist som:

  • Är social, positiv, tålmodig samt har en bra organisationsförmåga. 
  • Vill ha fullständig kännedom om företagets målsättning och affärside samt dagligen hjälpa oss att uppnå våra mål.
  • Är stolt över vår produkt och känner att försäljning är lika med service.
  • Verkligen vill arbeta aktivt med försäljning. Och har full förståelse för att först måste vi sälja in en kund – innan processen börjar med att vårda och ta hand om medlemmen.
  • Vill lära dig allt om vårt utbud så att du på bästa sätt kan rekommendera det som passar bäst för varje individuell medlem.
  • Alltid vill ha medlemmen i fokus och snabbt agera för att tillmötesgå och gärna överträffa medlemmens förväntningar.
  • Förstår att god service levereras bland annat genom att ge kunden full uppmärksamhet, vara informell samt entusiastisk.
  • Älskar att förbättra din kompetens och vill engagera dig för att varje dag lära dig och dina medarbetare något nytt.

Lycka till med rekryteringen!