Ny studie: TikTok driver ungas användning av dopningsklassade preparat

En ny rapport av CCDH (Center for Countering Digital Hate) visar att TikTok-videos som glorifierar användande av illegala steroider och steroid-liknande droger har fått hundratals miljoner visningar.

Enbart i USA har dessa videos fått uppemot 600 miljoner visningar under de senaste tre åren, trots att de bryter mot TikToks egna guidelines.

TikTok har blivit blivit en viktig marknadsföringskanal för leverantörer av steroidliknande preparat som samarbetar med influencers. Forskarna i rapporten fann 35 TikTok-influencers länkade till dessa typer av företag, som har nästan 1,8 miljoner följare tillsammans.

Substanserna som studeras i rapporten medför alla betydande hälsorisker, inkluderande högt blodtryck och allvarliga hjärtbesvär.

Läs rapporten här.