Bygg ditt varumärke genom sociala medier

Hur kan du som person eller företag/varumärke tänka för att bygga stärka ditt varumärke och nå ut med viktiga budskap till rätt målgrupp via sociala kanaler? I denna text bjuder vi på ett par spaningar inom sociala medier:

Video, video och ännu mera video

Inom sociala medier är vi inne i en tredje fas av kommunikation. Första fasen bestod mestadels av textbaserad kommunikation på exempelvis Facebook. Fas två blev bildernas ”era”. Mobilkamerorna blev bättre, systemkameror uppkopplade och ”bildvänliga” sociala medier som Instagram växte fram. I den tredje vågen är det video som är i fokus. YouTube, Snapchat och Instagram stories är kanaler som bidragit stort till detta. På senare tid är appar med korta videoformat som TikTok starkt drivande.

Tips: Föga förvånande är tipset att satsa mer på videobaserad kommunikation. Men fokusera på att lägga merparten av produktionerna på en nivå att ni både budget- och resursmässigt klarar av att regelbundet skapa relevant material. Risken med för ambitiösa projekt är att de uppfattas som ”för” corporate, vilket inte är särskilt positivt i sociala medie-sammanhang.

Personer har större genomslagskraft än företag/varumärken

Trenden är tydlig, enskilda personer har lättare att skapa engagemang och följe i sociala medier. Människor har helt enkelt lättare att skapa en relation med en person än med ett varumärke/företag. Generellt sett litar människor mer på information från vad en person säger om ett varumärke, än det som kommuniceras direkt från varumärket eller företaget. Betydelsen av influencers kan inte underskattas och lär inte minska med tiden. Men det behöver inte alltid handla om att knyta till sig de största stjärnorna. Det går alldeles utmärkt att arbeta med mikroinfluencers för att få ut sina budskap. Detta kan exempelvis vara personer i ledande befattning för att företag/varumärke, medarbetare eller kunder/ambassadörer.

Tips: Utifrån era uppsatta affärsmål, identifiera vilka personer är lämpliga för att personifiera varumärket, produkterna eller tjänsterna? Vilka profiler finns bland medarbetarna eller, faktiskt, kunderna?

Inspiration: Nordic Choice Hotels med Petter Stordalen som frontfigur/kulturbärare, Tesla/Elon Musk, Apple/Steve Jobs.

Träningsklädesföretaget Gymshark använder sin grundare, Ben Francis, för att göra varumärket mer personligt. Genom att följa Ben Francis i vardagen så får följarna hänga med in i ”kulisserna” bakom varumärket och får reda på saker som Gymshark-varumärkets egna YouTube-kanal inte pratar om. Gymsharks officiella konto handlar i princip om varumärke och produkter, Ben Francis-kanalen handlar om att komma ännu närmare, rakt in i Gymshark-världen:

Lärandet hamnar allt mer i fokus

Precis som mycket annat så flyttas även utbildningar ut på ”nätet”. I takt med att tempot skruvas upp generellt i samhället så ökar behoven för att regelbundet uppdatera sina kunskaper. Det sker en förflyttning från längre, fysiska, utbildningar till onlineutbildningar som sker parallellt med arbete, resor med mera. Många går kortare onlineutbildningar för att uppdatera sig inom specifika områden. Lärandet och kunskapsdelningen sker även till väldigt stor del i sociala medier. YouTube kryllar av tutorials inom alla möjliga områden, inte minst hemmasnickrare har stor nytta av matnyttiga videos kring altanbyggen etc. Instagram är en stor kanal för människor att inhämta inspiration och tips kring exempelvis kost, matlagning och träning.

Tips: Nyttja detta behov av ständigt lärande i kommunikationen. Vad har du för specialistkunskaper som är intressanta för befintliga eller potentiella kunder att ta del av? Var inte rädd för att vara generös, i de flesta fallen kommer kunderna höra av sig och tacka för tipsen samt ställa följdfrågor, sen är dialogen igång. Tänk: Ge för att få.

Inspiration: TRX använder sin YouTube till att utbilda tränare, gym och användare i hur de ska använda TRX-verktygen samt inspirera till användning.

Läs även: ”Marknadsföringstrender 2019”