Hur ska jag finansiera träningsutrustningen till gymmet?

Inköp av träningsutrustning är en av de största kostnadsposterna för ett gym. Numera finns det flera olika sätt att finansiera dessa inköp. Vi tog ett kort samtal med Stuart Lascelles på Casall Professional/Matrix för att reda ut vilka möjligheter som finns.

Vilka alternativ finns det idag på marknaden?

Det finns egentligen tre olika alternativ idag:

1. Kontantköp innebär att finansieringen är löst på annat håll, oftast via egna pengar eller banklån. Kostnaden för utrustningen faktureras till ditt bolag.

2. Leasing innebär att du betalar en summa per månad, under en överenskommen tid, för utrustningen och i slutet av leasingperioden köper du loss utrustningen till ett överenskommet restvärde (en viss % av totalvärdet). Du äger i slutändan utrustningen. Den stora fördelen med leasing är att du inte behöver ligga ute med stora pengar för inköp, utan ”betalar” egentligen av utrustningen över tid.

3. Hyra innebär att du hyr träningsutrustningen under en överenskommen tid och när den tiden löpt ut så återlämnas utrustningen till leverantören. I hyresavtalen brukar vanligtvis kostnader för service och reparationer ligga ”inbakade” i kostnaden.

Vilka nackdelar finns det med respektive finansieringsmodell?

Har man pengar så är det ju smidigt att betala av allting på en gång, men å andra sidan vet man aldrig när det kommer att uppstå ett kapitalbehov igen. Därför kan det vara smart att behålla likvida medel i kassan. Hyra har blivit allt mer populär på marknaden, märker vi. Fördelen är att du har möjligheten att byta ut utrustningen med relativt kort varsel, vilket ger en flexibilitet när trenderna och behoven skiftar. Nackdelen är att du inte äger utrustningen i slutet av avtalet. Med leasing så kan du inte riktigt skifta utrustningen på samma sätt under avtalstiden.

Hur långa är avtalen?

Leasing ligger vanligtvis på fem års tid. När det gäller hyra så är tre år den vanligast förekommande. Men det går alltid att förhandla avtalens längd. Man kan väl också säga som så att det är lite lättare att förhandla längden på hyresavtalen, jämfört med leasingvarianten.

Kan det finnas någon vits att göra olika upplägg på olika typer av utrustning?

Ja, det finns det absolut. Man kan till exempel hyra konditionsparken och samtidigt leasa styrkemaskinerna. Konditionsutrustningen slits ofta mer samt att det kommer nyare modeller med täta mellanrum, då kan det vara skönt att kunna skifta vid behov. Styrkemaskiner har generellt sett en längre livslängd och behöver bytas ut mer sällan.

Finns det något annat som är viktigt att tänka på kring när man gör sin finansieringskalkyl?

Det är en jättebra fråga. Helt klart är det viktigt att stämma av med sina leverantörer kring kostnader som eventuellt ligger utanför avtalet. Det kan vara saker som servicekostnader, reparationer och reservdelar, som över hela avtalsperioden kan bli en del pengar.