Sony Fitness Innovation Days 2019

En liten tillbakablick från eventet: ”Sony Fitness Innovation Days” i Lund, 23 oktober 2019 . Föreläsare: Rory McGown (GYMetrix), Brian van den Brink (Sweaty Business), Kresten Juel Jensen (Motosumo), Henrik Bengtsson (Sony Advagym) och Jon Nasta.