Spaningar från Almega Friskvårdsföretagens branschdag den 20:e maj

I förra veckan bjöd Almega Friskvårdsföretagen in till den första branschdagen sedan pandemin bröt ut. Energin var hög och det märktes att alla deltagare njöt av att äntligen kunna nätverka fysiskt med branschkollegor.

Undertecknad var på plats under eventet och bjuder här på några spaningar från föreläsningarna som hölls. Sammantaget kan man nog summera läget med att vi sannolikt (och förhoppningsvis) har den tuffaste perioden bakom oss, att hälsoklyftorna i samhället är större än någonsin men att det finns stora möjligheter i det delvis nya landskapet vi har framför oss. Men det gäller att våga och orka tänka nytt för att hålla sig relevant över tid.

Sverige – ett friskvårdsland

Epassi, leverantören av smidiga system för betalning och administration av friskvårdsaktiviteter, presenterade sina tjänster samt delade med sig av spaningar från sin välmåenderapport, genom Sverige-vd:n Åsa Servergårdh. Några intressanta fakta från den rapporten:

… Under 2021 har mer än en fjärdedel av Epassis friskvårdsanvändare nyttjat friskvårdsbidraget till gym och gruppträning…

De fem populäraste friskvårdsförmånerna under 2021:

1. Massage
2. Gym/gruppträning
3. Fotvård
4. Motionssim
5. Förebyggande behandling

Padel hittar vi på sjätte plats…

… Under pandemin har många arbetsgivare gått från att ha en snäv syn på förmåner till ett större fokus på individanpassningar, och från traditionella till digitala lösningar

95% av alla svenska arbetsgivare erbjuder sina anställda friskvårdsbidrag…

Think Different

Lena Holmberg, VD för Les Mills Nordic, äntrade scenen och pratade kring vikten av att våga utmana sin egen verksamhet och våga tänka i nya banor för att vara konkurrenskraftig för yngre generationer av gymmedlemmar.

…Ungefär två miljoner svenskar har ett medlemskap på ett gym/träningscenter. Gymmedlemskap omsätter runt 8 miljarder svenska kronor årligen.

… Ungefär en tredjedel av alla medlemskap aktiveras aldrig…

… Nästa generations gymmedlemmar kräver nya upplevelser. Där kommer det digitala att spela en viktig roll. En fördelning mellan ca 60% av träningen på gym/träningsanläggning och 40% hemma/på annan plats är något som Les Mills senaste research pekar mot och även speglar en tänkbar fördelning mellan arbete på kontor vs. arbete hemifrån.

… Rekryteringen av nästa generations gruppträningsinstruktörer är en viktig pusselbit i att vara attraktiv för de yngre/kommande generationerna av medlemmar…

… De som tränar 2–3 gånger per vecka, eller mer stannar längre som medlemmar.

Hälsa som framgångsfaktor

Från Eleiko fick vi lyssna till den inspirerande och sympatiske P-O Osbeck prata om möjligheter och trender inom corporate wellness-området…

P-O Osbeck

30% av dagens hälsoproblem* – astma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar – skulle kunna elimineras under närmaste två decennierna med hjälp av förebyggande åtgärder. En nyligen genomförd studie** av Deloitte rapporterar också att 89% av arbetsgivarna ser sambandet mellan välbefinnande och affärsstrategi.

… Bland företags anställda så är corporate wellness en faktor som ökar i betydelsegrad ju yngre medarbetarna är. Att företag tar ansvar för de antälldas hälsa är en hygienfaktor. Friskvård toppar till och med listan för de två yngsta generationerna: millennials och generation Z. Enligt samma undersökning*** anser en majoritet av både medarbetare (63%) och HR-anställda (53%) även att arbetsgivaren bör ta ett mycket stort ansvar för sina medarbetares fysiska och mentala hälsa.

… 1 satsad krona på wellness ger 3 kronor tillbaka****. Det är väldigt lönsamt att investera i de anställdas välmående…

Från idrott till hållbara medarbetare

Sist ut på dagens agenda var Mats Sundin och Leif Larsson från IMR, Intstitutet för människor i rörelse). Sundin har efter avslutad karriär satsat på olika affärsinitiativ och folkhälsan är ett område som ligger den tidigare NHL-stjärnan varmt om hjärtat.

Mats Sundin och Leif Larsson

IMR riktar in sig mot corporate-marknaden och erbjuder företag verktyg och kunskap som möjliggör en hälsoresa för alla medarbetare, oavsett förutsättningar. IMRs mål är att alla medarbetare ska bli eller förbli regelbundet fysiskt aktiva och skatta sin hälsa som god, utan att uppleva att smärta eller stress som negativt påverkar arbetsförmågan negativt.

Mats och Leif gjorde tydliga kopplingar mellan högpresterande idrottare och människor i arbetslivet. Genom att ”höja taket” kan både idrottare och arbetande människor bygga en grund för att kunna prestera bättre och bli mer hållbara i sina yrken.

Leif Larsson, som har en lång bakgrund som expert inom Sveriges Olympiska Kommitté och fystränare för många av våra största svenska idrottsstjärnor, bland andra just Mats Sundin och simmerskan Sarah Sjöström, ser att även inom idrotten så bränner allt fler utövare ut sig och ”går in i väggen”. Han menar att han inte tror att det nödvändigtvis beror på tyngre träningsbelastning idag än tidigare, utan snarare på att det adderats så många fler element i människors vardag idag jämfört med tidigare och att den totala belastningen på kropp och sinne blivit mycket högre. Både idrottare och vanliga människor har idag mycket svårare att klara av att hantera ”av och på-knappen” i livet.

*Källa: McKinsey Global Institute
**Källa: Deloitte
*** Källa: Benify
**** Källa:  John Hopkins Bloomberg School of Public Health