Personlig träning – möjligheter och utmaningar

Gymbranschen fortsätter att försöka expandera inom området Personlig Träning. Men denna uppgift är inte lätt och den stora ekonomiska succén är långt ifrån självklar.

Det är enkelt att stirra sig blind på några av de större fördelarna med att erbjuda personlig träning, vilka bland annat är:

1. En omfattande PT-verksamhet ger en image som utstrålar att gymmet har en hög kompetens vilket ger en premiumkänsla. Ett gym som visar stor kompetens kan ta mer betalt för sina medlemskap.

2. Personlig träning som merförsäljning ska, rätt paketerad, förbättra gymmets ekonomiska vinst.

3. Med många kunder som anlitar en personlig tränare minskar drop outen från medlemskap.

4. Personal får en möjlighet att sträva mot en position som personlig tränare. Detta kan innebära nya stimulerande arbetsuppgifter samt mest troligt en högre lön.

Trots ovan fördelar vet vi att utmaningarna är lika många – om inte fler. Det är mycket som ska komma på plats för en framgångsrik PT-verksamhet, inte minst vilken anställningsform som ska gälla.

Sex faktorer som påverkar din PT verksamhet

Här följer en lista på sex viktiga delar som er verksamhet behöver ta i beaktning:

Bestäm målgrupp
”Alla” får självklart köpa PT men vi vet att det finns vissa målgrupper som köper mer pt-tjänster än andra. Bestäm därför vilka målgrupper ni primärt vill satsa på. Forma därefter era program och marknadsaktiviteter efter era val.

Ta fram tydliga argument som svarar på frågan – ”Varför ska jag köpa PT”?
Dessa argument skall sedan exponeras på alla de kanaler där ni försöker promota personlig träning.

Hitta rätt paketering & prissättning
En ytterst viktig del där det finns många varianter, exempelvis:

 • One-on-one
 • Small Group PT
 • Team Training
 • Online-PT

Marknadsför PT offensivt
Självklart måste dessa program marknadsföras på rätt sätt och i de kanaler där er målgrupp går att nås.

Skapa en struktur på försäljningen
En personlig tränare är ofta bra på många delar av sitt yrke men tyvärr är ”försäljning” ett område som ofta kan vara bristfällig. Därför är det viktigt att ni har ”ett system” för hur ni säljer PT (med anpassade verktyg).

Sätt mål
Vi behöver alla mål och deadlines för att vara så effektiva som möjligt. Försök att, minimum varje månad, planera in mål och deadlines när saker och ting ska vara uppnått. Målen kan vara både individuella och som en grupp.

12:12:12-modellen

Personligen har jag tagit fram några modeller som kan vara spännande att titta på. Folk älskar att bli styrda och få höra ”detta är absolut den bästa lösningen för dig”. En ide är att marknadsföra er Individuella PT efter 12:12:12-principen. Ni marknadsför programmen efter de resultat kunderna önskar att uppnå – men paketerar leveransen efter en fast modell.

Med denna modell levererar ni era PT tillfällen i paket av 3 * 12 tillfällen.

 • De första 12 pt-sessionerna utnyttjar man 3 ggr per vecka i 4 veckor. 
 • De kommande 12 pt-sessionerna utnyttjar man 1 ggr per vecka i de kommande 12 veckorna. 
 • De sista 12 pt-sessionerna utnyttjar man 1 ggr per månad i de kommande 12 månader.
  Totalt varar programmet i nästan 16 månader.

Tanken med detta upplägg är främst:

 • Att vara tydlig i sin paketering – för att få fler att köpa tjänsten personlig träning.
 • Att ge kunden resultat så att de stannar kvar med sitt medlemskap och värvar vänner.
 • Att hitta ett paket som kunden enkelt kan delbetala.

Vad tror du om 12 : 12 : 12 modellen?