SATS ekonomiska rapport för Q4 2020

SATS CEO, Sondre Gravir. Foto: Anita Arntzen

SATS rapport för Q4:a 2020 domineras av covid-19 och effekterna från den berömda ”andra vågen”.

Coronapandemin fortsätter att påverka SATS ekonomiska resultat. Pandemin innebar bland annat att SATS fick stänga gym i Danmark och vissa Norska kommuner.

SATS driver 253 gym i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Under Q4:a minskade medlemsantalet med 9 % jämfört med förra året (6% vid justering för avyttrade gym i Jylland och Fyn, Danmark). Totala intäkter låg på 846 miljoner norska kronor jämfört med 1 036 miljoner norska kronor förra året (-18%). Justerad EBITDA låg på minus 32 miljoner norska kronor, en nedgång på 120% från 155 miljoner norska kronor förra året. SATS menar dock att det finns tillräcklig likviditet för att hantera en fortsatt osäker pandemi-situation.

Nya gym öppnades

Under kvartalet öppnade SATS nio nya gym – sex i Oslo, två i Stockholm och en i Åbo i Finland.

SATS tror på ett ökat intresse för en hälsosam livsstil

SATS menar att individens minskade gymbesök ersätts i för liten utsträckning av andra former av träning – hemma eller utomhus. Därför minskar aktivitetsnivån i befolkningen signifikant i pandemin, med starka negativa effekter på fysisk och mental hälsa. Pandemin har ökat fokus på att leva en hälsosam livsstil och efterfrågan förväntas öka. SATS fortsätter därför sin fokus på att skapa mötesplatser både för fysisk och digital närvaro.
Förhoppningar är att – när smittofallen av covid-19 minskar – blir det snabbt en återhämtningen av medlemsantalet och besöksfrekvensen, Detta bevisade SATS vid den första vågen av pandemin då SATS gym tvingades att stänga. När gymmen öppnade igen fick exempelvis SATS gym i Bergen snabbt tillbaka sina besök nästan i nivå med förra året.

SATS står redo med en mängd åtgärder för att begränsa smittorisken på gymmen. De har exempelvis en nära dialog med myndigheterna, använder en begränsning av samtida besök på gymmet och lyfter fram obligatorisk användning av ansiktsmasker till och från omklädningsrum. 

”Vi är mycket oroade över nivån på fysisk aktivitet, eller låt oss säga inaktivitet, i befolkningen nu när flera regioner har infört stängning av gym under längre perioder. Vi är imponerade av våra medlemmar, som försöker hitta alternativa sätt att röra sig och träna, både utomhus och hemma, men mer än 60% uppger att de tränar mindre nu än före pandemin. Fysisk aktivitet är viktigare än någonsin tidigare, och SATS är här för att bidra ”, säger Sondre Gravir, VD för SATS Group.