I huvudet på Alexander Hed, Qicraft/Technogym: Trendspaningar 2022

När 2021 nu går mot sitt slut och ett nytt träningsår är till ända tittar vi tillsammans med Alexander Hed, Country Manager hos Qicraft/Technogym, framåt mot 2022 och träningstrenderna som kommer.

Alexander Hed

Träning tillgängligt 24 timmar om dygnet

Vi går mot en tid där definitionen av träningscenter/gym i många fall utvidgas till att innefatta fler arenor än tidigare. Kundernas förväntan på att kunna ta del av träningscentrets tjänster även utanför anläggningen ökar hela tiden. Vi ser också exempel på träningscenter som hjälper sina medlemmar med träningsutrustning för användning utanför gymmets väggar.

Men visst är behovet av att ses/umgås och träna med andra fortsatt stort. Detta gör att upplevelsen i samband med träningen på gymmet blir viktigare, här vill man få en annan träningsupplevelse än vad man kan få hemma.

Friskvårdslösningar 2.0

Med ett alltmer digitaliserat arbetsliv och stora möjligheter för många människor att anamma ett hybridbaserat arbetssätt så förändras även företagen och dess anställdas behov och önskemål kring friskvårdslösningar. Friskvårdsleverantörer behöver kunna erbjuda tjänster som stöttar en vardag där många yrkesverksamma delar sin arbetstid mellan företagskontoret och hemmakontoret.

Här finns det stora möjligheter för frisvårdsleverantörer att utvecklas och ta fram nya produkter och tjänster som stöttar friskvårdsinsatser ”på plats” samt på distans. Det finns ett stort uppdämt behov bland företag att hitta flexibla lösningar som löser den nya hybridverkligheten.

Sömlösa lösningar

Det är ingen hemlighet att digitaliseringen rusar fram i hela samhället, och träningsbranschen är inte något undantag. Här ser jag såklart att det finns stora möjligheter, men även utmaningar då många kämpar om användarnas uppmärksamhet. Dels de stora bolagen som distribuerar wearables, dels gymmet/kedjan med sina egna appar samt vi som leverantörer. I takt med att antalet tränings-/hälsoappar och bärbara enheter ökar så ökar även komplexiteten. Här blir det viktigt att se utifrån kundens perspektiv och erbjuda lösningar som integrerar med annan mjuk- och hårdvara så att upplevelsen för användarna blir optimal.

Hållbarhet

Miljö och hållbarhetsfrågor får allt större fokus generellt i samhället. Jag tror även att detta kommer att få effekter på träningsbranschen där frågor som exempelvis materialval, förpackningar, vattenförbrukning, klimatpåverkan med mera kan komma att bli viktiga frågor för medlemmarna på gymmen.

Folkhälsan i fokus

Är det något som pandemin påvisat så är det vikten av en god hälsa. Här tror jag att vi får se tätare band mellan friskvård och sjukvård. Att vi på riktigt ser fler insatser för att proaktivt arbeta med hälsan för att minska trycket på sjukvården. Synergierna är ganska uppenbara när man ser det på det viset.

Internationellt har Technogym bland annat varit delaktiga i en studie där man ser på effekten av excentrisk styrketräning som en del av behandlingen av Prostatacancer. Väldigt intressant studie som jag menar bara är ett exempel på vad jag tror och hoppas på framåt. Mer fokus på träningens betydelse för folkhälsa och fler som ser de positiva effekterna av detta.

Vad tar du särskilt med dig från 2021?

– För vår del har pandemin inneburit ett stort uppsving för försäljning av lösningar för hemmaträning. Organisatorisk har det bland annat inneburit att vi numera har hela tre personer som arbetar mot konsumentmarknaden.

Technogym Bench och Technogym-appen

Finns det några skillnader i att arbeta mot slutkonsument kontra B2B?

– Ja, det kan man nog säga. Framför allt finns det i en del avseenden andra förväntningar. I B2B-sammanhang arbetar vi generellt sett med ledtider på beställningar på minst ett par veckor, medan konsumenterna förväntar sig leveranser betydligt snabbare än så. Sedan är det ju såklart lite skillnad att leverera och installera hemma hos människor, kontra i en kommersiell träningsmiljö.