Eleiko satsar på tillväxt och koncentrerad portfölj

Eleiko har under de senaste åren haft en kraftig tillväxt både i Sverige och internationellt. På den internationella marknaden ligger fokus på Eleiko-produkter inom lyftning, fria vikter och funktionell träning, medan man i Norden erbjuder marknaden en komplett portfölj av varumärken inom träning och hälsa.

Under de senaste åren har Eleiko framgångsrikt arbetat med att fokusera sin produktportfölj för att skapa ett tydligare och starkare erbjudande. Under de sista två åren har företaget investerat i en betydligt större säljstyrka, starkare service- och installationsteam. Under 2022 kommer även en ny distributionsanläggning på 18.000 kvadratmeter i Halmstad att färdigställas. Dessa satsningar lägger grunden för en fortsatt tillväxt och kommer att stärka Eleikos förmåga att vara en stark och pålitlig partner för våra kunder.

Eleikos nya distributionsanläggning som byggs under 2022

Som ett led i utvecklingen av strategi och produktportfölj har Eleiko och Stages enats om att avsluta sitt samarbete. Eleiko har under ett antal år framgångsrikt sålt Stages produkter i Norden men till följd av en pågående utveckling av strategi och produktportfölj beslutat att inte längre ha kvar Stages i portföljen. Stages har i sin tur upparbetat ny distribution.

– Vi har vuxit kraftigt de senaste åren och vi ser i stunden över vår produktportfölj i syfte att bli en ännu starkare totalleverantör till gym och träningsanläggningar. Vi är tacksamma för det fina samarbete vi haft med Stages och önskar dem lycka till framöver såväl i Norden som på andra marknader, säger Johan Arnerlind, områdeschef för Sverige, Danmark och Finland.