Everytime Fitness förlorar varumärkestvist mot Anytime Fitness

När den amerikanska gymkedjan Anytime fitness, som grundades 2002 och har 3 000 gym i 20 länder världen över, etablerade sig i Sverige 2016, upptäckte de en annan gymkedja med namnet Everytime fitness, med säte i Gävle.

Det amerikanska bolaget klagade till Patent- och registreringsverket och menar att namnen är förväxlingsbara, något Gävleföretaget som grundades 2009 bestrider.

Registreringen av namnet upphävs

PRV gör bedömningen att innebörden i orden ”anytime” och ”everytime” skiljer sig åt men begreppsmässigt är de liknande och de förmedlar samma koncept, samtidigt låter uttalen av de båda för lika, och helhetsbilden gör att det finns en uppenbar förväxlingsrisk mellan företagen.

Därför upphävs registreringen av Gävleföretagets varunamn Everytime fitness, med gym i Gävle, Sandviken och Söderhamn.