I huvudet på Elin Nordstrand, Product Manager Gruppträning, STC: Träningstrender 2022

I vår serie av trendspaningar inför 2022 har turen kommit till STC och Elin Nordstrand, som är koncept- och utbildningsansvarig inom företaget. STC är idag Sveriges näst största friskvårdskedja sett till antal anläggningar.

Hej Elin, när du ser tillbaks på det senaste året – är det något som har stuckit ut för er på STC?

– Ja, det kan man helt klart säga. Jag har tre specifika saker som vi noterar och tar med oss in i 2022:

Elin Nordstrand

Träningstider och förändrade beteenden

I och med att många har arbetat hemifrån så har många kunnat träna på andra tider än tidigare. Bland annat har lunchträningen fått sig ett uppsving på många av våra träningscenter och andra ”off tider” har nu växt sig starkare, så träningen har spridits ut på en större del av öppettiderna, vilket är skoj. Vi kan härleda de ändrade beteendena beroende på var anläggningen ligger beläget, om det ligger nära där många bor eller i ett område med många arbetsplatser.

Streamade pass

Vi ser en stor ökning av träning i våra salar där vi erbjuder virtuell gruppträning, det är virtuella pass som rullar stora delar av dygnet och på tider då vi inte har liveklasser ledda av instruktör. Detta är för dom som vill och behöver vara flexibla i sin träning, men även för dom som vill träna gruppträning/instruktörslett utan att behöva befinna sig i en stor grupp av människor. Även on-demand-träning via vår hemsida och app har ökat markant.

Ökad träningsfrekvens

De som tränar regelbundet har ökat sin träningsfrekvens under pandemin. De nyttjar helt enkelt sina träningsmöjligheter i allt större utsträckning.

Vad tror ni på STC om 2022, finns det några spaningar om vad som kan komma att ske?

– Det är alltid svårt att förutse vad som ska hända, men några tankar har vi:

Funktionellt och effektivt

Människor vill träna allsidigt och funktionellt! Vilket innebär att de arbetar med kroppen för att öka styrka, rörlighet, balans och koordination. Man tränar även med en tanke på att inte bara må bra fysiskt, utan även mentalt. Att ”må bra” har fått en ny innebörd och förståelse under de senaste åren.

Virtuella pass

Utvecklingen med virtuell träning rusar på och upplevelsen kommer bara bli allt bättre. En stor fördel med virtuell träning är att utbudet ökar markant för medlemmarna och därmed även flexibiliteten, det finns helt enkelt fler möjligheter att pricka in sina önskade pass. Vi ser även att den häftiga upplevelsen som dessa pass ger är uppskattat. Ljud, bild och möjligheten att befinna sig på andra träningsplatser via skärm är ännu en faktor som ger mervärde.

Wearables

Vi märker att fler köper på sig wearables och prylar och tar med sig. Det kan exempelvis handla om att ta med egna pulsband istället för att låna anläggningarnas. Detta är säkerligen drivet av ett större allmänintresse för smarta klockor och olika bärbara enheter.

Har ni några träningsnyheter för 2022?

– Ja, det är klart att vi har! Till att börja med så satsar vi på att vidareutveckla våra interna koncept inom bland annat funktionell träning och yoga, som båda är mycket populära träningsformer.

– Sedan kommer vi i början av året lansera ett livsstilsprogram, som vi kan återkomma till vid senare tillfälle.

– Slutligen så erbjuder vi träning i olika nivåer för våra medlemmar. Vi har gruppträning som ska passa alla och den ”generella medlemmen”, sen har vi våra Small groups som innebär träning i mindre grupp, med mer specifikt innehåll och bestämt upplägg och sen finns Personlig träning som är helt individanpassad. Detta ger både medlemmarna och klubben möjlighet att utvecklas och det finns alltid något som passar alla, oavsett mål.

Har ni någon särskild lärdom som ni tar med er från pandeminåren?

– Det största och kanske viktigaste som vi plockar med oss är nog insikten om vad vi betyder för våra medlemmar. Vi är inte ”bara en friskvårdskedja” som erbjuder träningsmöjligheter, utan en viktig aktör som bidrar till så mycket mer. Vi betyder gemenskap, en plats att komma till, vi ger möjlighet till att behålla hälsosamma rutiner och vi bidrar till folkhälsan.

Det är en viktig och häftig känsla att ta med sig!