Actic stänger temporärt 26 anläggningar i Tyskland

Med anledning av den ökade covid-19 smittspridningen i Tyskland har idag tyska myndigheter beslutat att från och med den 2 november till preliminärt den 30 november temporärt stänga samtliga gym i Tyskland.  Actic har 26 anläggningar i Tyskland och estimerar att förlora intäkter med cirka 8 Mkr per månad. EBITDA-effekten per månad bedöms till cirka -5 Mkr.  

För att motverka intäktsbortfallet arbetar ledningen med en plan för att erbjuda medlemmarna alternativa träningsmöjligheter där det är möjligt.

Actics övriga 147 anläggningar i Sverige och Norge är fortsatt öppna.