Friskis inleder samarbete med Röda korset

Två av Sveriges största organisationer, Friskis&Svettis och Svenska Röda Korset, har inlett ett samarbete för att främja den svenska folkhälsan. Samarbetet kommer sträcka sig över en längre period och inledningsvis fokusera på att förbättra den fysiska och psykiska hälsan hos äldre och isolerade.

Den svenska folkhälsan har försämrats i samband med bland annat coronapandemin. Men den insikten och vetskapen om att organisationerna har kapacitet att göra stor skillnad tillsammans har ett omfattande samarbete inletts.

– Att coronapandemin har påverkat den psykiska och fysiska hälsan bland svenskar är ingen hemlighet. Människor som redan tidigare lever isolerade liv, bland annat äldre, har blivit ännu mer isolerade på grund av de restriktioner som råder. Genom vår gemensamma räckvidd, kunskap och kraft vill vi ge allmänheten de verktyg som behövs för att öka det psykiska och fysiska välmåendet, säger Susanne Jidesten, generalsekreterare Friskis&Svettis.

Äldres fysiska aktivitet i fokus

Samarbetet inleds under hösten med en rad olika initiativ, bland annat framtagandet av korta filmklipp och aktivitetsblad med rörelse- och balansövningar i syfte för att öka äldres fysiska aktivitet. Vidare kommer Svenska Röda Korset erbjuda Friskis&Svettis-funktionärer- och medlemmar digitala första hjälpen-utbildningar samt möjlighet att köpa första hjälpen-kuddar, hjärtstartare och förbandsväskor till rabatterade priser.

Stötta samhället vid kriser

Syftet är att stärka den svenska motståndskraften och öka kapaciteten att stötta samhället vid kriser.

– Även om vi skiljer oss åt i våra dagliga verksamheter så bygger Röda Korsets och Friskis&Svettis grundidéer på samma fundament – ideella krafter, öppenhet och ökat välbefinnande. För oss båda handlar det om att vara med och bidra till något meningsfullt och viktigt, i detta fall människors välmående, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare Svenska Röda Korset.