Actic förändrar branschen för personliga tränare – erbjuder tryggare anställningar

Actic visar vägen i branschen genom att under februari 2022 ta ett stort steg framåt för att skapa trygghet och utvecklingsmöjligheter för sina personliga tränare. Framförallt innefattar det en förflyttning från en provisionsbaserad lön till en anställning med mer trygghet, något som inte alls varit en självklarhet för en personlig tränare historiskt i branschen.

Jonas Lissjanis

– ”Att jobba som personlig tränare har länge varit mer en hobby än ett yrke eftersom anställningen och möjligheterna till vidareutveckling varit ofördelaktiga och osäkra. Det känns otroligt spännande att kunna satsa på både en trygg anställning och att lägga mer vikt vid utbildning, feedback och en mer kundcentrerad produkt”, säger Jonas Lissjanis, Chief Product Officer på Actic, som arbetat med personlig träning i över 20 år.

Satsningen innebär inte bara en trygg anställning utan också ett ökat fokus på att ge alla nya personliga tränare ett uppstartsprogram. Det kommer också innebära kontinuerlig uppföljning, individuell feedback och tillgång till ett attraktivt utbildningsprogram med både grund- och vidareutbildningar. Ett annat viktigt skifte är också vad som premieras.

– ”Träningsbranschen har länge fokuserat primärt på rekrytering av nya PT-kunder men vi vrider det till ett mer kundfokuserat synsätt där vi även kommer premiera att behålla sina kunder. Först då skapar vi långsiktiga kundrelationer som gynnar ett friskare samhälle som Actic står för”, fortsätter Jonas Lissjanis.

– ”Vi är otroligt glada att kunna ta detta steg och värna om våra viktiga personliga tränare. Denna viktiga förändring är genomförd genom en konstruktiv dialog med Almega och våra kollektivavtalsbärande fackförbund. Detta är ytterligare ett steg emot att fortsätta professionalisera gymbranschen där våra medarbetare fyller en otroligt viktig funktion för våra medlemmar”, menar Linda Nilsson, Head of Human Resources & Operational Excellence.