Twiik mot börsnotering på Nasdaq First North

Anders Gran, Twiik

Den digitala träningstjänsten Twiik planerar noteras på Nasdaq First North under maj månad. Nasdaq har preliminärt godkänt Twiik och idag, torsdag 22 april, inleds anmälningsperioden för teckning av aktier inför börsnotering.

Twiik erbjuder en internationellt skalbar och användarvänlig träningsplattform, anpassad för digital coachning, med ett komplett integrerat säljsystem. Kunderna, som bland annat utgörs av gymkedjor och fristående personliga tränare, erbjuds därmed ett komplett verktyg som de sedan kan integrera i den befintliga verksamheten. I och med börsnoteringen blir det nu möjligt för fler av branschens aktörer att vara med på bolagets tillväxtresa.

Träningsbranschen – en bransch i förändring

Träningsbranschen digitaliseras i snabb takt och allt fler vill träna hemma, precis som allt fler vant sig vid att handla alltifrån mat till kläder direkt från hemmet. Kundernas förändrade vanor och en allt större förväntan på tillgänglighet och digitala tjänster skapar ett behov för träningsbranschen att ställa om och leverera sina tjänster på nya sätt. Marknaden för onlineträning förväntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxt om 33,1 procent från 2020 till 2027 och vara värd cirka 60 miljarder USD år 2027[1].

Twiik stöttar branschens aktörer i omställningen

– ”Konsumenterna är mer än redo för onlineträning. Det finns en enorm möjlighet för dagens tränare och gym att ta steget och börja erbjuda digitala träningstjänster och därmed bli en del av den nya ekonomin”, säger Anders Gran, VD.

Twiik är en av få aktörer som kombinerar en användarvänlig plattform anpassad för digital coachning med ett komplett integrerat säljsystem som hjälper tränare och gym att skapa skalbara affärer. Kunderna – som utgörs av både multi-site gymkedjor och enskilda personliga tränare – får ett komplett verktyg som kan integreras i den befintliga verksamheten.

– ”Genom Twiik kan de lansera digitala tjänsteerbjudanden betydligt billigare och med kortare time-to-market än tidigare. Samtidigt skapar vi en handelsplats för onlineträning dit konsumenterna kan söka sig för att hitta den bästa onlineträningen”, fortsätter Anders Gran.

Twiik, som idag arbetar med flera av Sveriges ledande gymkedjor och tränare, har en stark plattform med fler än 350 000 användare och cirka 30 000 000 registrerade träningssessioner. Twiik är nu i ett läge där det är fullt fokus på expansion i form av fler användare, fler kunder och samarbetspartners samt nya marknader.

Om noteringen

I syfte att möjliggöra dessa satsningar och som ett sätt att ytterligare involvera branschens aktöer –  tränare och gym –  beslutade bolagets styrelse och ledning om att notera bolaget på First North. Twiik har i samband med detta erhållit preliminärt godkännande från First North. Kapitaliseringen skapar förutsättningar för en ökad tillväxttakt, genom investeringar i marknad och teknologi.

VD Anders Gran ser noteringen som ett viktigt steg i att skapa en möjlighet för branschens aktörer att ytterligare luta sig in i digitaliseringen:

– ”Twiik handlar i mångt och mycket om att skapa digitala affärsmöjligheter för tränare och gym. Genom noteringen så skapar vi ett sätt för enskilda tränare och gym att vara med i branschomställningen även som delägare i plattformen. Tillsammans rör vi oss snabbare.”

Läs mer >> (öppnas i en ny flik)”>här >>>