Qicraft byter namn till Technogym

Farhad Jabbari

Qicraft meddelar idag att företaget blir Technogym – företaget och varumärket som de har haft ett över 20 år långt och framgångsrikt partnerskap med i Norden.

Detta uppges vara ett strategiskt drag för att öka företagets synlighet på marknaden. Technogyms starka varumärkeskännedom kommer att möjliggöra för Qicraft att nå fler människor och sprida budskapen om välbefinnande och innovation till en bredare publik. Förändringen motiveras också av önskan att förenkla företagets identitet för både befintliga och nya kunder, så att de lättare kan känna igen och förstå varumärkets essens och budskap.

Sociala medieplattformarna uppges bli det första steget i processen. Vidare kommer ändringen att inkludera web, liksom alla andra kontaktpunkter där Qicraft kommunicerar med marknaden.

Technogym Store i Stockholm

Ändringen kommer inte påverka företagets juridiska enheter. Det lokala ägandet av företagen i Norge, Sverige, Finland och Estland kommer att fortsätta som tidigare. Kunden kan enligt pressmeddelandet förvänta sig samma nivå av engagemang, kvalitet och service som har kännetecknat Qicraft när företaget går in i denna nya fas under identiteten Technogym. Övergången ligger i linje med företagets mission och understryker dess åtagande att inspirera till positiv förändring inom tränings- och wellnessbranschen.

”Detta markerar en ny era i företagets historia,” säger Qicrafts CEO Farhad Jabbari, och fortsätter: “Ändringen handlar både om en ambition om närmare samhörighet med Technogym samt ett viktigt steg i att stärka varumärket. Technogym är allmänt erkänt för sina innovativa lösningar och globala inflytande inom branschen. Det harmoniserar också perfekt med vår mission att aktivera människor och inspirera till en hälsosammare livsstil i Norden.”