Pulsbaserad vs pulsbevakad träning

Bildkälla: Polar

Det råder förvirring i branschen gällande begreppet ”pulsbaserad träning” och det är dags att reda ut det hela, men först, lite historia…

Bildkälla: Polar

År 1977 introducerade Polar sin första fingertopps-pulsmätare, Micro Heart Pulser, som användes av det finska längdskidlandslaget. Micro Heart Pulser var världens första EKG-exakta hjärtfrekvensmätare. Först i början av 90-talet lanserades första pulsbandet för användning runt bröstet och i början av 00-talet introducerades det för träning av lagidrott. Flera band kunde då användas samtidigt och datan skickades till en och samma enhet för avläsning och analys. Kort därefter började samma typ av teknik introduceras i spinningsalar runt om i världen.

 

Pulsbaserad träning

Pulsbaserad träning är ett träningsverktyg för att fastställa vilken intensitet en önskad träningseffekt ska ge.

Det finns en mängd olika skolor om pulsindelningar eller zonindelningar.
Här nedan följer ett exempel:

Förutsätningar för att kunna träna pulsbaserat på ett effektivt sätt är att individen vet sin max resp. vilopuls. Extra värdefullt blir det om hen även vet sin Vo2max, arbetspuls och mjölksyretröskel. ”Pulsbaserat” innebär som sagt att träningen läggs upp utifrån träningseffekten man vill uppnå och därefter bestämmer vilken pulszon/nivå den motsvarar.

I grupp blir det hela genast lite knepigare då det oftast handlar om att en tränare ska lägga upp ett pass för flertalet individer med helt olika förutsättningar. Detta har vi kunnat komma runt genom att sänka kraven och fram till för ett tag sedan hållit oss inom ramarna  för ”grenspecifik” träning, i de flesta fall cykel eller spinning (som de flesta av oss kan relatera till). Vissa har tänjt på gränserna och blandat grenar, ex. SkiErg, Rodd, cykel och även AirBikes i ett och samma pass. Alla likvärdiga träningsformer (sanning med modifikation) om vi generaliserar och inte håller oss till allt för vetenskapliga principer.

Ny generation av gruppträning med pulssystem

Att använda pulssystem för andra typer av gruppträningspass än just cykel har ökat markant i popularitet senaste åren och 2017 var året då detta tog fart på riktigt. Nu står vi inför nästa generations gruppträningspass. HIIT-pass med maskiner och utrustning av olika slag och en rik variation av övningar som ska genomföras under ett och samma pass.
Se exempelvis SATS Build ’N Burn, Polar Club eller Technogym Teambeats

”Vad händer om det inte lägre är ett grenspecifikt pass?
Vi väljer istället att blanda styrkeövningar med högintensiva intervaller i konditionsmaskiner och dessutom delar upp gruppen i olika stationer enligt ett klassiskt cirekelträningsupplägg. Är det då fortfarande pulsbaserat? Kan vi skapa pulsbaserade pass utifrån dessa förutsättningar?”

Pulsbevakad träning

Detta är en mer korrekt beskrivning av sistnämnda. Du kommer att kunna bevaka din puls under hela passet och samla in din data för senare analys, men något kollektivt pulsbaserat pass blir det inte. Enkelt kan det förklaras med följande scenario;
Du ror i roddmaskin eller sprintar på löpband samtidigt som en annan deltagare just då, under samma intervall, kör omvänd rodd i ringar. Personen som kör ringrodd kommer att ha mycket svårt att jobba upp sin puls i samma pulsnivå/zon som du. Med detta sagt bör vi inse att det är en omöjlig uppgift för en tränare att skapa ett pulsbaserat pass under de här förutsättningarna.

Bildkälla: Polar

För den saken skull betyder det inte att den här typen av pass inte är bra, tvärtom, det är fantastiskt att kunna koppla upp och ihop människor digitalt och använda pulssystem som verktyg av flera skäl.

  • Du som användare och deltagare lär dig mer om pulsträning och vad det kan göra för din träning. Du får data att analysera för att optimera din träning och på så sätt motivera dig till att träna hårt när det krävs och fortsätta med dina goda vanor. Bli bättre på att exempelvis identifiera överträning, mm. Du får också ett kvitto på hur intensivt du tränar och kan följa din egen utveckling mot bättre form (kondition) i faktiska siffror istället för endast känsla.
  • För dig som tränare ger det en möjlighet att lägga till ytterligare en dimension till din coachning och sprida ännu mer kunskap om ett för många nytt ämne som i det här fallet vävs in i hela paketeringen. Genom att kunna svara på dina deltagares frågor skapar du också bättre relationer som på sikt gynnar affärerna.
  • För dig som gymägare eller verksamhetschef ger det möjligheter att hjälpa dina kunder/medlemmar nå sina resultat på ett effektivt sätt. Det skapar också tillfällen att kommunicera med dina kunder på ett relevant och individuellt sätt. Hjälpa dem analysera datan, berömma när de håller sig till planen och önskvärd utvecklingskurva eller pusha på lite extra när det behövs. En bra grund att exempelvis skapa kampanjer eller ”challenges” på.