Olav Thorstad vald till ny styrelseordförande för Actic

Actic Group AB (publ) höll under onsdag den 9 februari, på bolagets huvudkontor i Solna, en extra bolagsstämma varvid följande beslut fattades:

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om val av Johan Ahldin som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årstämma. Vidare beslutades om val av Olav Thorstad som ny styrelseordförande. Thorstad har tidigare bland annat varit vd för träningskedjan SATS mellan åren 2007 – 2018.

Styrelsen består därefter av Olav Thorstad, Johan Ahldin, Trine Lise Marsdal, Göran Carlson, Therese Hillman, Fredrik Söderberg och Viktor Linnell.