Twiik kvartalsrapport: ökad omsättning och avtal med Friskis & Svettis Riks

Under tredje kvartalet fortsatte Twiik etablera sig som marknadsledande teknisk plattform och marknadsplats för onlineträning. 4 av Sveriges 6 största träningsaktörer använder idag Twiiks teknik för digital träning. Bolaget redovisar även en ökad omsättning och förbättringar i den tekniska plattformen.

Tredje kvartalet i siffror

 • Nettoomsättning: 1 902 (1 093) KSEK
 • Rörelseresultat: -2 587 (-1 716) KSEK
 • Resultat efter skatt: -2 105 (-1 419) KSEK
 • Resultat per aktie före utspädning: -0,31 (-1,77) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,24 (-1,77) SEK

Årets första nio månader i siffror

 • Nettoomsättning: 6 874 (2 784) KSEK
 • Rörelseresultat: -7 600 (-5 853) KSEK
 • Resultat efter skatt: -6 213 (-1 911) KSEK
 • Resultat per aktie före utspädning: -1,26 (-2,39) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,93 (-2,39) SEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Avtal med Friskis & Svettis Riks, Sveriges största friskvårdsleverantör med över 500 000 medlemmar.
 • Lansering av Enterpriselösning med We Träning och Hälsa som drivs av profilerna Jonas Eriksson, Peter Blaha och Niklas Wikegård.
 • Implementering av ett nytt betalsystem med utökat stöd för internationella valutor samt fakturabetalning och delbetalning som betalningsalternativ för slutkonsument. Lanserades publikt just efter kvartalets utgång.
 • Första steget på low-touch onboarding för tränare och gym som enklare låter dem skapa konton och komma igång på egen hand.
 • Anna Odehammar börjar som Head of Marketing.

VD Anders Gran kommenterar:

Anders Gran

– Vi har under det tredje kvartalet ytterligare stärkt vår position som ledande plattform och marknadsplats för onlineträning. Försäljning av digitala Bootcamps och prenumerationer på digitalt träningsinnehåll är drivande i vår tillväxt under kvartalet. Avtalet med Friskis & Svettis Riks och faktumet att aktörer som Actic och 16 Weeks of Hell väljer att vidareutveckla samarbetet med oss, talar ett tydligt språk. 4 av Sveriges 6 största gymkedjor har avtal med Twiik.

– Branschen för onlineträning förväntas växa med ett CAGR (Compound Annual Growth Rate) på 30% årligen mellan 2020-2026 enligt en rapport från Market Research Future. Det ökade fokuset på onlineträning har gjort det mer centralt för gymkedjor, träningskoncept och individuella tränare att erbjuda online- och hybridträning som tjänst. Satsningar som kräver stark teknik i ryggen.

– Vi ser också hur enskilda tränare mognar i sina erbjudanden av digitala tjänster och därmed också efterfrågar alltmer avancerade möjligheter att coacha sina klienter digitalt. Samtidigt förväntar sig konsumenten i högre grad att bli mött där den befinner sig – oavsett om detta är online, på anläggning eller i ute parken. De digitala lösningarna måste följa kunden genom alla delar. Twiik är en av få plattformar som klarar av att möta kraven från både enskilda tränare och gymkedjor på enterprisenivå.

– Vårt mål är att bli en globalt ledande plattform och marknadsplats för digital träning och har under det tredje kvartalet tagit flera viktiga steg både genom strategisk produktutveckling och genom stora kundavtal.

– Vi löser viktiga samhällsutmaningar och vår entusiasm inför framtiden ökar i takt med att vi växer och ser resultatet av vårt arbete. Jag känner en enorm stolthet och tacksamhet över teamet på Twiik som tillsammans arbetar för en värld där fler människor inspireras till en hälsosam livsstil.