Utforma din reklam på ett sätt som ger resultat

Reklam, reklam, reklam – ditt mål är att varje dag påverka en mängd nya intressenter med budskap som skapar uppmärksamhet. Men hur mottaglig är dina tilltänkta kunder, vad krävs för att de ska agera?

Anledningen till att vi i gymbranschen satsar på ”reklam” är enkel – vi kan inte tala personligen med alla våra tilltänkta köpare. Vore det möjligt och ekonomiskt så skulle vi göra det. Istället får vi använda analoga och digitala massmedier som mellanhänder. Med kunden är idag reklamtrött och i många fall nästan helt resistent. Utmaningarna att nå ut med sitt budskap är många och lösningarna få.

Låt din reklam tala till en person

Trots att ett av dina reklambudskap kan exponeras mot tusentals individer ska du föreställa dig att du talar till en enda, bestämd person, som ingår i målgruppen. Tänk dig att han/hon sitter framför dig och ni för ett vanligt samtal. Genom att skriva som om du samtalade med den personen kommer du automatiskt att undvika en massa marknadsföringssnack. Du håller en professionell men vänlig ton. Och du håller dig till saken, för du vill inte slösa med personens tid.

Använd alltid ”säljande” ord

Hur du uttrycker dig i val av ord spelar en större roll än du tror. I det optimala marknadsföringsbudskapet bör några av följande ord och fraser ingå:

Ny…” Människans natur kräver hela tiden nyheter

Det senaste om…” Utvecklingen går framåt, det vill alla ta del av

Hemligheten med…” Alla vill hitta en genväg som få känner till

Det är bevisat…” Dokumentationer fungerar

Spara…” Alla vill göra en bra ”affär” – de vill spara tid, energi och pengar

Kostnadsfritt…” Alla vill ha något som inte kostar

Upptäck känslan av…” Stimulerar känslan av äventyr och upplevelse

Garanti…” Lugnar, försäkrar, kan inte bli lurad

Varning för…” Ingen vill prova något som inte fungerar

Fem steg till…” Vi gillar färdiga modeller som är tydliga

Resultat…” Berätta vad som kommer att hända, inte vad som krävs

DU…” Viktigaste ordet av alla – sätter kunden i centrum

Reklam handlar ofta om att tjata

Förutsätt inte att konsumenterna vet vad de har för nytta av dina tjänster utan tala om det, om och om igen. De första som tröttnar på er reklam är personalen och absolut inte de tilltänkta kunderna. Var aldrig rädd för ständigt repetera dina budskap. Tänk på att när du kör en kampanj är bara en liten del av din marknad redo att just då köpa. Därför fungerar reklam bäst om det tjatas – om och om igen. Kunder är redo att köpa vid olika tillfällen. Så fortsätt bara att marknadsföra er mot era drömkunder även om ni inte får respons direkt. 

Personalen är också era reklambärare

Precis som att det är lönsamt att ha lojala kunder, är det lönsamt att ha lojala anställda men bara om de ”levererar”. Förutsätt inte att de vet vad din vision, strategi och mål är. Även här måsta du tjata och tala om det, om och om igen, så att de i sin tur kan sända rätt budskap till dina tilltänkta kunder.

Först måste du sälja in ditt varumärke till dina anställda innan du säljer det till kunderna. Alla anställda vet inte att deras jobb är att göra kunden nöjd. Och alla vet definitivt inte hur man gör. Gör dem medvetna om att företagets framgång hänger på hur väl de uppfyller förväntningarna och lär dem i detalj hur de kan bli positiva reklambärare.