ACTIC köper upp Må Bättre

I november stod det klart att Gymkedjan Actic förvärvade Må Bättre som driver nio träningscenter i Dalarna och Gävleborg. Verksamheten med 8 600 medlemmar omsatte närmare 60 miljoner på årsbasis med god lönsamhet, skriver Actic i ett pressmeddelande.

Bildkälla: Actic

Bildkälla: Actic

”Må Bättre driver mycket attraktiva anläggningar i sin geografi och ger oss en än starkare lokal position, och inte minst i Falun där vi etablerar ett nytt viktigt kluster tillsammans med våra nuvarande anläggningar. Må Bättre har ett brett och välutvecklat erbjudande som vi dels kan utveckla ytterligare och dels bygga vidare på inom koncernen”, säger Christer Zaar, VD Actic.

De nio uppköpta anläggningarna, som ligger i Dalarna och Gävleborg, har omkring 8 600 medlemmar och erbjuder cirka 450 gruppträningsklasser i veckan. Må Bättre har ett brett erbjudande av olika träningsformer samt ytor för funktionell träning, och inte minst personlig träning. Verksamheten omsätter närmare 60 miljoner kronor på årsbasis med en EBITDA-marginal motsvarande omkring 20 procent.

”Vi har utvecklat Må Bättre kedjan till en väldigt bra verksamhet och ser nu att nästa steg ska tas och då är det en lämplig tid att lämna över ägandet till en etablerad aktör som har samma inriktning som vi har haft. Vi ser att våra medlemmar kommer att komma in i ett bra sammanhang och erbjudandet kan då breddas. Samtidigt får våra fantastiska medarbetare även en möjlighet att utvecklas i ett större företag”, uppger Patrik Schultz Vice VD/ Marknadschef Må Bättre.

– ”Förvärvet ska dels ses som ett led i Actics tillväxtstrategi, och dels ett mycket bra komplement till våra befintliga anläggningar. Vi ser en tilltagande konsolidering som bland annat påskyndas av branschens digitalisering, och vi har för avsikt att ta en aktiv roll i denna utveckling”, säger Christer Zaar, VD Actic.