Högre inkomst – mer träning

Foto: Friskis & Svettis/Marcus Palmqvist

Regelbunden rörelse och vardagsträning gör att vi mår bättre och orkar mer, det bekräftas av en undersökning om svenskarnas träningsvanor som Novus gjorde under 2017 på uppdrag av Friskis&Svettis. Men det finns stora grupper som inte rör på sig och de som tjänar mest får oftare sin träning betald av arbetsgivaren. En rörelseklyfta håller på att dela Sverige konstaterar en av landets största idrottsförening, Friskis&Svettis, med över 540 000 medlemmar.

– Träning och motion håller på att bli en fråga om inkomst som delar Sverige. De med höga inkomster tränar mer regelbundet än de med låga, säger Karin Nolke Grubbström, generalsekreterare för Friskis&Svettis.

Undersökningen visar att bland höginkomsttagare, med en årsinkomst på över 600 000 kr/år är det nästan nio av tio (87%) som tränar, jämfört med 74 procent bland dem med lägre inkomster. Samma tendens visar sig även när det kommer till synen på träning. Drygt sex av tio (63%) höginkomsttagarna anser att det är viktigt att träna regelbundet jämfört med 45 % bland dem med lägre inkomst.

Höginkomsttagare får träningen betald

Undersökningen visar också att det är vanligare att höginkomsttagare får sin träning betald av arbetsgivaren. Hela 44 procent av de som tjänar över 600 000 får sin träning betald av arbetsgivaren till skillnad från 19 procent bland dem med lägre inkomster.

– Träning och rörelse får inte bli en fråga om inkomst. Som en av Sveriges största träningsarrangörer har vi ett ansvar att göra vår träning tillgänglig för alla, säger Karin Nolke Grubbström.

Gemensamt, oavsett inkomst, är att man tränar för att man mår bättre och får bättre ork när man tränar.

Tränar minst en gång i månaden

 • Årsinkomst från 600 tkr 87 %
 • Årsinkomst 400 – 599 tkr 79 %
 • Årsinkomst 200–399 tkr 75 %
 • Årsinkomst under 200 tkr 68 % (tendens)


Tränar aldrig

 • Årsinkomst från 600 tkr 13 %
 • Årsinkomst 400 – 599 tkr 20 %
 • Årsinkomst 200–399 tkr 23 %
 • Årsinkomst under 200 tkr 30 % (tendens)


Får träningen betald av arbetsgivaren

 • Årsinkomst från 600 tkr 44 %
 • Årsinkomst 400 – 599 tkr 31 %
 • Årsinkomst 200–399 tkr 19 %
 • Årsinkomst under 200 tkr 8 % (tendens)


Jag tycker det är viktigt att träna regelbundet

 • Årsinkomst från 600 tkr 63 %
 • Årsinkomst 400 – 599 tkr 55 %
 • Årsinkomst 200–399 tkr 44 %
 • Årsinkomst under 200 tkr 36 % (tendens)


Populäraste träningsformerna bland svenskarna

 1. Rask promenad 59 %
 2. Styrketräning 41 %
 3. Löpning 35 %
 4. Cykling 24 %
 5. Gruppträning 21 %


Om undersökningen

Undersökningsföretaget Novus har på uppdrag av Friskis&Svettis intervjuat 1 083 svenskar i åldern 18–79 år om deras inställning till träning. Av dessa tränar 862 minst en gång i månaden. Med träning menas fysisk aktivitet minst 30 minuter pulshöjande så att man behöver duscha efteråt.

Ytterligare information kan lämnas av;

Karin Nolke Grubbström, generalsekreterare Friskis&Svettis, 070-811 83 94.