EuropeActive-eventet Exercise for Health Summit blir del av EU-rådets officiella program

EuropeActive, som representerar den europeiska tränings- och fysiska aktivitetssektorn i Europa, meddelade häromdagen ett historiskt samarbete med med den spanska regeringens Sport High Council. Detta samarbete markeras av undertecknandet av ett avsiktsavtal där det kommande eventet, Exercise for Health Summit i Madrid, integreras i det officiella programmet för det spanska ordförandeskapet för EU-rådet denna höst.

En milstolpe för den europeiska tränings- och fysiska aktivitetssektorn

Detta Memorandum of Understanding (MoU), undertecknat av Víctor Francos Díaz, på uppdrag av Sport High Council, och Andreas Paulsen, VD för EuropeActive, representerar en anmärkningsvärd prestation i den europeiska fitness- och fysiska aktivitetssektorns historia. Det symboliserar ett gemensamt åtagande att främja en aktiv livsstil över hela Europa genom strategiskt samarbete inom utbildning, vetenskaplig forskning och tekniskt stöd.

Exercise for Health Summit: En fokuspunkt för samarbetet

En central del av detta partnerskap är den första Exercise for Health Summit, planerad att äga rum under kommande vecka, den 20-22 november 2023 i Madrid. Denna händelse personifierar avtalets syfte genom att främja en aktiv livsstil i Spanien och över hela Europa. Den kommer att fungera som en plattform för att dela insikter, diskutera innovativa metoder och visa upp den samhällsekonomiska värdet av att deltagande i fysisk aktivitet och sport.

Stärkande av det europeiska samarbetet

Avtalet öppnar vägen för gemensamma nationella och internationella projekt, som till exempel BEACTIVE Day-projektet under European Week of Sport. EuropeActive och Sport High Council kommer att ömsesidigt stödja varandra i att främja hälsofrämjande fysisk aktivitet, dela faciliteter och bidra till varandras initiativ.